HS: Ve­sa-Mat­ti Loiri on kuollut 77 vuoden iässä

Uinti: Oulun Uintia edus­ta­nut Laura Lah­ti­nen on kär­si­nyt mys­ti­sis­tä kram­peis­ta

Yli­opis­tot ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lut avaavat uusia opis­ke­lu­mah­dol­li­suuk­sia Suomeen tu­le­vil­le uk­rai­na­lai­sil­le

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee erillisrahoituksella Suomeen tulevien ukrainalaisten opiskelumahdollisuuksia ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia opintojen aloittamiseen tai jatkamiseen, ja tutkijoille mahdollisuutta jatkaa tutkimustyötään Suomessa.

Tiedotteen mukaan erillisrahoituksella tuetaan ukrainalaisille tarjottavia opintoja ja tarjonnan monipuolistamista sekä tarvittavia ohjaus- ja neuvontapalveluja.

Ministeriön arvion mukaan näillä toimilla voidaan tarjota opiskelumahdollisuus 2 000–4 000 opiskelijalle. Lisäksi ministeriö valmistelee Suomen Akatemialle lisärahoitusta tutkijoiden liikkuvuuteen.

– Olemme korkeakoulujen kanssa rakentaneet monipuolisen paketin ukrainalaisten tueksi. Pidän erittäin tärkeänä, että sotaa pakenevat ukrainalaiset voivat hyödyntää suomalaisia koulutusmahdollisuuksia päiväkodista korkeakouluun, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen tiedotteessa.

Ukrainalaiset, joilla on jo opinto-oikeus korkeakouluun kotimaassaan, voivat saada erillisen opinto-oikeuden suomalaisiin korkeakouluihin tilapäisen suojelun kriteereillä. Jos aiempaa opinto-oikeutta ei ole, korkeakoulut tarjoavat mahdollisuutta opintoihin avoimen korkeakoulutuksen kautta.

Suomeen tulleet ukrainalaiset voivat hakea syksyllä 2022 ja keväällä 2023 alkaviin vieraskielisiin koulutuksiin.