Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Kulttuuri: Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Yh­tei­sil­lä sään­nöil­lä elin­voi­maa Oulun kau­pun­gin kes­kus­taan

Oulun keskustan alueelle tavoitellaan 10 000 uutta asukasta – se on noin puolet lisää nykyiseen keskustan suuralueen asukasmäärään verrattuna. Vilkastuva kaupunkikulttuuri lisää hyvinvointia ja upean kaupunkimme houkuttelevuutta myös muulloin kuin kesäkuukausina.

Asukasmäärän kasvattaminen ei ole helppo tehtävä, mutta siihen tulee pyrkiä elinvoiman lisäämiseksi ja kaupunkikeskustan elävöittämiseksi.