Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Yh­den­ver­tai­suus tär­keäm­pää kuin koskaan – ko­ro­na­pan­de­mia on pal­jas­ta­nut eri­ar­voi­suu­den tu­hoi­sat vai­ku­tuk­set ja pa­hen­ta­nut niitä

Kaikkiin kriiseihin sisältyy mahdollisuus parempaan jälleenrakentamiseen, ja siihen on nytkin pyrittävä.

Jokainen kriisi järisyttää yhteiskuntaa perusteellisesti. Kriisit pahentavat eriarvoisuuksia ja paljastavat, että syrjintä on syvälle juurtunutta. Covid-19-pandemialle ja maailmanlaajuisille talouskriiseille on yhteistä se, että ne aiheuttavat tuhoa eivätkä tunne valtioiden rajoja. Siksi kriisejä voidaan torjua tehokkaasti vain maailmanlaajuisin toimin – johdonmukaisesti, yhtenäisesti ja periaatteellisesti.

Kaikkiin kriiseihin sisältyy mahdollisuus parempaan jälleenrakentamiseen, ja siihen on nytkin pyrittävä.