Korona: Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

Koronanyrkki: Ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Yh­den­ver­tai­suus tär­keäm­pää kuin koskaan – ko­ro­na­pan­de­mia on pal­jas­ta­nut eri­ar­voi­suu­den tu­hoi­sat vai­ku­tuk­set ja pa­hen­ta­nut niitä

Kaikkiin kriiseihin sisältyy mahdollisuus parempaan jälleenrakentamiseen, ja siihen on nytkin pyrittävä.

Jokainen kriisi järisyttää yhteiskuntaa perusteellisesti. Kriisit pahentavat eriarvoisuuksia ja paljastavat, että syrjintä on syvälle juurtunutta. Covid-19-pandemialle ja maailmanlaajuisille talouskriiseille on yhteistä se, että ne aiheuttavat tuhoa eivätkä tunne valtioiden rajoja. Siksi kriisejä voidaan torjua tehokkaasti vain maailmanlaajuisin toimin – johdonmukaisesti, yhtenäisesti ja periaatteellisesti.

Kaikkiin kriiseihin sisältyy mahdollisuus parempaan jälleenrakentamiseen, ja siihen on nytkin pyrittävä.