Aluevaalit: Alue­hal­lin­non teh­tä­viä ei tule tehdä toi­sel­la kädellä hui­tais­ten

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

Vanhan Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­sen uu­del­leen­suun­nit­te­lu­kil­pai­lun voit­ta­ja­kol­mik­ko jul­kis­tet­tiin

Vanhan Hiukkavaaran suunnittelukilpailun voittaja. Havainnekuva Harjoitusaukiolta.
Vanhan Hiukkavaaran suunnittelukilpailun voittaja. Havainnekuva Harjoitusaukiolta.
Kuva: Luo arkkitehdit Oy

Senaatti-kiinteistöt, KOy Hiukan Piha sekä Oulun kaupunki teettivät kolme suunnitelmaa Hiukkavaaran keskuksen tulevan asemakaavan ideoinnin ja kaavarungon viimeistelyn pohjaksi, kerrotaan Oulun kaupungin tiedotteessa.

Alueen asemakaavoitus käynnistetään syksyllä 2021 Vanhan Hiukkavaaran kaavarungon tarkistamisen valmistuttua.

Ideasuunnitelmissa tehtävänä oli tarkastella Vanhan Hiukkavaaran keskustaa asumisen ja palveluiden kannalta ja tuoda esille alueen kehitysmahdollisuuksia. Suunnittelualue sisälsi Hiukkavaaran kasarmialueen lähiympäristöineen. Ideoiden esittäminen myös suunnittelualuetta laajemmin oli mahdollista.

Tavoitteena oli muun muassa alueen kulttuuritoimintojen säilyminen ja vahvistaminen täydennysrakentamisella sekä uusien palveluiden ja asumisen lisääminen vaiheittain. Liikenteen osalta korostettiin liikenneverkon toimivuutta ja etenkin kestävien liikkumismuotojen huomioimista.

Ideasuunnitelmat asetettiin paremmuusjärjestykseen anonyymin arviointiprosessin aikana. Ideasuunnitelmien arvioinnissa kiinnitettiin huomiota muun muassa toteutettavuuteen ja taloudellisuuteen, liikenteen toimivuuteen ja kestävien kulkumuotojen edistämiseen sekä viheralueiden ja aukioiden viihtyisyyteen.

Mikään ehdotuksista ei kaupungin tiedotteen mukaan onnistunut täysin vastaamaan kaikkiin esitettyihin tavoitteisiin tai ottamaan kaikkia vaatimuksia huomioon. Ehdotukset tuottivat kuitenkin ideoita ja tuoreita lähestymistapoja kohdealueen kehittämiseksi.

Arvioinnin voittajaksi nimettiin Luo arkkitehdit Oy:n nimimerkillä ”Rento ruutukaava” esittämä ehdotus. Kärkikolmikon ehdotukset ovat nähtävissä Oulun kaupungin verkkosivulla

Lue lisää: Rus­kon­se­län suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le – ta­voit­tee­na mah­dol­lis­taa po­lii­si­ase­man ja van­ki­lan ra­ken­ta­mi­nen