OLYMPIALAISET: Italian Jacobs pinkoi satasen olym­pia­voit­ta­jak­si Eu­roo­pan en­nä­tyk­sel­lä

Tilaajille

Rus­kon­se­län suun­ni­tel­mat näh­tä­vil­le – ta­voit­tee­na mah­dol­lis­taa po­lii­si­ase­man ja van­ki­lan ra­ken­ta­mi­nen

Ruskonselän kaupunginosan korttelin 28 osaa halutaan muuttaa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa teollisuuskorttelin osan pääkäyttötarkoitusta, jotta se mahdollistaisi poliisiaseman ja vankilan rakentamisen. Kaupunginhallitus on aikaisemmin hyväksynyt suunnitteluvarauksen alueelle.

Yhdyskuntalautakunta käsitteli asemakaavan muutosta tiistain kokouksessa. Kokouksessa päätettiin käynnistää osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukainen hanke ja asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville mielipiteiden esittämistä varten.