Va­lais­tus kuntoon ja kulkua su­ju­vam­mak­si – ­Kem­pe­leen­tien tie­suun­ni­tel­maa esi­tel­lään ensi vii­kol­la

Hanke Kempeleentien (mt 816) liikennejärjestelyjen parantamiseksi on edennyt luonnosvaiheeseen.

Kempeleen kunta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus esittelevät suunnitteluluonnoksia  torstaina 25. marraskuuta Linnakankaan koululla. Luonnokset tulevat nähtäville 18.11.–3.12. väliseksi ajaksi myös Väyläviraston verkkosivulle.

Suunnittelualue sijoittuu välille Eteläsuomentie–Ollilantie. Tavoitteena on sujuvoittaa ajoneuvoliikennettä alueella, parantaa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuutta, lisätä liikkumisympäristön esteettömyyttä sekä parantaa taajamaympäristöä.

Konkreettisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi valaistuksen lisääminen ja Ollilantien–Partiotie–Kempeleentien 4-haaraliittymän muuttaminen kiertoliittymäksi.

Tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa, jonka jälkeen ELY-keskus asettaa sen nähtäville verkkoon vähintään 30 päivän ajaksi. Tuon ajan kuluessa suunnitelmasta on mahdollista jättää myös muistutuksia.

Hankkeen rakennuskustannearvio on noin 1,4 miljoonaa euroa.