Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Uusien ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä näyttää kään­ty­neen laskuun Suo­mes­sa, kertoo THL – Lähes puolet väes­tös­tä on nyt ro­ko­tet­tu ko­ko­naan

Uusien koronavirustapausten määrä näyttää Suomessa kääntyneen laskuun, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viime viikolla uusia tapauksia todettiin yhteensä 4 334, eli noin 800 vähemmän kuin edeltävällä viikolla.

Koko väestöstä ensimmäisen koronarokotteen on saanut 71 ja molemmat rokotteet 47 prosenttia, 12–15-vuotiaista ensimmäisen rokotteen on saanut noin 44 prosenttia.

Todettujen tartuntojen määrä on kuitenkin edelleen suuri ja tartunnat leviävät yhä erityisesti rokottamattomien nuorten ja aikuisten piirissä.

Tartuntojen ilmaantuvuus väheni kuluneen viikon aikana lähes kaikissa ikäryhmissä edellisviikkoon verrattuna. Alle 10–vuotiailla tartuntoja taas ilmaantui 14 prosenttia edellisviikkoa enemmän.

Uusia tartuntoja ilmaantui kahden viimeisen viikon aikana 172 sataatuhatta asukasta kohden, eli lähes saman verran kuin edeltävien kahden viikon (26.7.–8.8.) aikana. Kuusi prosenttia todetuista tartunnoista oli peräisin ulkomailta.

Koronatestejä tehtiin viime viikolla valtakunnallisesti yli 155 000 kappaletta. Positiivisten testien osuus testatuista näytteistä oli 2,8 prosenttia, eli lähes prosenttiyksikön vähemmän kuin aiempina viikkoina.

Erikoissairaanhoidon kuormitus on ollut viimeisten viikkojen aikana vakaa. Valtaosa sairaalahoitoa tarvitsevista potilaista on rokottamattomia. Lisäksi osalla alueista on raportoitu perusterveydenhuollon kuormittumisesta.

Kuormittumiseen on tiedotteen mukaan vaikuttanut tartunnanjäljityksen ja rokotusten aikaansaama henkilöstöpula sekä epidemian myötä kertyneen hoitovelan aiheuttama paine.

Sairaalahoidossa olevia koronapotilaita oli keskiviikkona 25. elokuuta sairaanhoitopiirien oman ilmoituksen mukaan yhteensä 99. Heistä perusterveydenhuollon osastoilla oli 21, erikoissairaanhoidon osastoilla 56 ja teho-osastoilla 22.

Koko epidemian aikana tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu eiliseen mennessä yhteensä 1 018.

Lue lisää: Taas uusia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja Ou­lus­sa: Elo­ku­va­teat­te­ri, ra­vin­to­loi­ta, lii­kun­ta­paik­ko­ja – katso tästä lista pai­kois­ta

Il­ta­leh­ti: So­siaa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri Sark­ki­sen mukaan hal­li­tus on kes­kus­tel­lut ko­ro­na­tar­tun­to­jen jäl­ji­tyk­sen lo­pet­ta­mi­ses­ta