Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Tilaajille

Uudet tuulet pu­hal­ta­vat Oulun to­ril­la: Ran­ta­ka­dun ra­vin­to­loi­den te­ras­sit le­vit­täy­ty­vät tu­le­va­na kesänä py­sä­köin­ti­ruu­tu­jen päälle – "Tämä tulee juuri oikeaan ai­kaan", ra­vin­to­loit­si­ja kiit­te­lee

Rantakatu muutetaan kesäkauden ajaksi liikennemerkeillä pihakaduksi, jolla pysäköintiä on rajattu. Laajempaa terassitilaa pilotoidaan ainakin kuluvan vuoden ajan.

Oulun Rantakadun ravintoloiden terassit levittäytyvät tulevana kesänä laajemmalle alueelle ja ottavat tilaa pysäköintipaikoilta Pakkahuoneenkadun ja Kauppurienkadun väliseltä alueelta.
Oulun Rantakadun ravintoloiden terassit levittäytyvät tulevana kesänä laajemmalle alueelle ja ottavat tilaa pysäköintipaikoilta Pakkahuoneenkadun ja Kauppurienkadun väliseltä alueelta.
Kuva: Pekka Peura

Oulun torin vieressä kulkevan Rantakatu saa uutta ilmettä tulevana kesänä, kun kadun varrella olevien ravintoloiden terassit levittäytyvät aiempaa laajemmalle alueelle. Terassien laajeneminen toteutetaan muuttamalla Rantakatu pihakaduksi Kauppurienkadun ja Pakkahuoneenkadun väliseltä matkalta.

Aloite laajemmista terasseista tuli Rantakatu 4:n kiinteistöosakeyhtiöltä sekä talossa toimivan ravintola Hugon ravintoloitsija Tommi Tuhkaselta. Tuhkanen kertoo, että Hugon terassin suunnittelu on jo hyvin pitkällä.