Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Uta­jär­ven kylille pal­ka­taan ky­lä­tai­tei­li­joi­ta – tai­de­pro­jek­tis­sa jo­kai­nen kylä saa oman­nä­köi­sen teoksen

Taideprojekti mahdollistaa kylätaiteilijan palkkaamisen seitsemälle Utajärven kylälle ja kirkonkylälle.
Taideprojekti mahdollistaa kylätaiteilijan palkkaamisen seitsemälle Utajärven kylälle ja kirkonkylälle.
Kuva: Maikkola Tapio

Utajärvellä halutaan tuoda taiteen keinoin näkyväksi kylien ja kyläläisten tarinat. Kunta on saanut Taiteen edistämiskeskukselta rahoituksen, joka mahdollistaa seitsemälle Utajärven kylälle ja kirkonkylälle kylätaiteilijan palkkaamisen 1–2 viikon mittaiseen pestiin kesälle 2023.

Kylätaiteilijat voivat olla taiteen ammattilaisia tai ITE-taiteilijoita. Taiteilijoiden työskentely tapahtuu tiiviissä yhteistyössä kyläläisten, koordinaattorin ja kunnan kulttuurituottajan kanssa.

Taideprojektin aikana kylälle syntyy omannäköinen teos.

– Haluamme tämän projektin avulla vahvistaa kyläläisten paikallisidentiteettiä, mutta myös lisätä vuoropuhelua ja mielenkiintoa kirkonkylän sekä kylien välillä, tiedotteessa todetaan.

Jokaisesta kylästä ja sen taideprojektista tehdään videotallenne, jota kyläyhdistykset voivat käyttää omassa viestinnässään.

Hanketta koordinoi Utajärven kunnan puolesta kulttuurituottaja Antti Viitala sekä hankkeen projektityöntekijä Riitta Johanna Laitinen.

Yhteistyökumppanina toimii Maaseudun sivistysliitto.

Mukaan haluavien kylien tulee ilmoittautua mukaan 15. marraskuuta mennessä osoitteeseen: antti.viitala@utajarvi.fi