Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

Ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ten määrä ter­veys­kes­kuk­sis­sa kasvaa ta­sai­seen tahtiin – määrät eivät aiheuta haas­tei­ta Ou­lus­sa, mutta pie­nem­mis­sä kun­nis­sa asiak­kaat jo tun­tu­vat

Terveyskeskusta voidaan vaihtaa eri paikkakunnalle useista syistä. Syitä voi olla esimerkiksi työpaikka kyseisellä paikkakunnalla tai kokemus paremmasta palvelusta.

Tällä hetkellä 886 oululaista on valinnut terveyskeskuksensa muualta kuin omasta kotikunnastaan. Oulun terveyskeskuksen on puolestaan valinnut 312 ulkopaikkakuntalaista. Kuvituskuva.
Tällä hetkellä 886 oululaista on valinnut terveyskeskuksensa muualta kuin omasta kotikunnastaan. Oulun terveyskeskuksen on puolestaan valinnut 312 ulkopaikkakuntalaista. Kuvituskuva.
Kuva: Vesa Joensuu

Tällä hetkellä 886 oululaista on valinnut terveyskeskuksensa muualta kuin omasta kotikunnastaan. Oulun terveyskeskuksen on puolestaan valinnut 312 ulkopaikkakuntalaista.

Suomessa on ollut vuodesta 2014 lähtien mahdollista valita itse perusterveydenhuollosta vastaava terveyskeskus. Terveyskeskuksen voi valita kaikkien Suomen julkisten terveyskeskusten ja sairaaloiden joukosta.