Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Tilaajille

Tuore tut­ki­mus: Oulu on kuu­den­nek­si suo­si­tel­luin opis­ke­lu­kau­pun­ki – vah­vuuk­si­na nähdään edul­li­suus ja luonto, heik­kouk­si­na jul­ki­nen lii­ken­ne ja työl­lis­ty­mis­mah­dol­li­suu­det

Oulu on Suomen kuudenneksi suositelluin opiskelukaupunki, selviää Taloustutkimuksen tekemästä opiskelukaupunkien suositteluhalukkuus 2021 -tutkimuksesta.

Tutkimuksen mukaan Oulua opiskelukaupunkina voisi suositella 27 prosenttia vastaajista, kun taas kahdeksan prosenttia ei halua suositella Oulua.