Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Tilaajille

THL vetää isoa tut­ki­mus­ta vaikean ko­ro­na­tau­din ris­ki­te­ki­jöis­tä kuten pe­ri­mäs­tä – myös suo­ma­lais­ten ylei­sim­mäl­lä ve­ri­ryh­mäl­lä on mer­ki­tys­tä

Tutkijat ympäri maailmaa selvittävät Helsingin yliopiston johtamassa tutkimuksessa, miten perimä vaikuttaa koronan puhkeamiseen ja vakavan taudin kehittymiseen. Esimerkiksi keuhkokudoksessa toimiva geenialue näyttäisi liittyvän tartuttavuuteen. THL:n kansallinen tutkimus voi hyödyntää näitä tuloksia.

Geeniperimän yhteys vaikeaan koronamuotoon on yksi tutkimuskohde Helsingin yliopiston johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa. THL:n vetämä COVIDprog-tutkimus voi hyödyntää sen tuloksia. Arkistokuvassa geeninäytteitä Oulun Nordlabin laboratoriossa.
Geeniperimän yhteys vaikeaan koronamuotoon on yksi tutkimuskohde Helsingin yliopiston johtamassa kansainvälisessä tutkimuksessa. THL:n vetämä COVIDprog-tutkimus voi hyödyntää sen tuloksia. Arkistokuvassa geeninäytteitä Oulun Nordlabin laboratoriossa.
Kuva: Kaleva Oy

Suomessa on meneillään iso tutkimus perimän ja vaikean koronataudin yhteydestä. Tutkimuksessa pyritään löytämään geenialueet, jotka selittävät vaikeaa tautimuotoa tai siltä suojaamista.

Yksi jo pandemian alkuvaiheessa uutisoitu asia on veriryhmän merkitys, jota selvitetään myös THL:n vetämässä kansallisessa tutkimuksessa. A-veriryhmään kuuluvilla on kansainvälisten tutkimusten mukaan hieman muita suurempi riski saada koronavirusinfektio. A on suomalaisten yleisin veriryhmä.