Luitko jo tämän: Junalla Li­min­gas­ta Ouluun ja ase­mal­ta pyö­räl­lä töihin

Voimanosto: Al­zhei­me­rin tauti py­säyt­ti kem­pe­le­läi­sen voi­ma­mie­hen

Pääkirjoitus: Iranin rohkeat naiset tar­vit­se­vat kaiken tuen

THL suo­sit­te­lee ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien lasten ro­kot­ta­mis­ta ja kol­mat­ta annosta kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le – mar­ras­kuun lop­pu­puo­lel­la ti­las­toi­tiin 112 uutta ko­ro­na­kuo­le­maa

Uusien koronavirustapausten määrä on edelleen nousussa Suomessa. Marraskuun lopussa viikolla 47 (22.–28.11.) maassa todettiin yhteensä yli 8 000 uutta tartuntaa, mikä oli yli 500 enemmän kuin viikkoa aiemmin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu ensimmäinen omikronvariantin aiheuttama tartunta ruotsista palanneella matkustajalla.

Rokotesuositukset laajenivat

THL on laajensi rokotussuosituksiaan torstaina.  THL suosittelee, että kunnissa aloitettaisiin 5–11 vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvien lasten rokottaminen heti kun lapsille tarkoitettuja rokoteannoksia saadaan maahan. Kaikkien ikäryhmän lasten osalta selvitetään vielä turvallisuustekijöitä.

THL:n mukaan erityisesti harvinaisten haittavaikutusten osalta tarvitaan vielä lisäselvittelyjä, ennen kuin rokotteita suositellaan kaikille ikäryhmän lapsille.

Ylilääkäri Hanna Nohynekin mukaan lasten matala tautitaakka on pääsyy sille, ettei laajoja rokotuksia vielä suositella. Lapset sairastavat taudin yleensä lieväoireisina. Silloin kun tautitaakka on pieni, rokotteelta siedetään suositusten perusteena hyvin vähän haittavaikutuksia.

– Jos yhteiskunnan toiveena on vaikuttaa epidemian kulkuun lapsia rokottamalla, ja heidän oma hyötynsä rokotteesta on pieni, turvallisuustieto on vielä tärkeämpää, Nohynek kommentoi.

Turvallisuustietoa kerätään THL:n mukaan jatkuvasti. Rokotteen haittavaikutukset ovat tämänhetkisen tiedon valossa samanlaisia nuoremmilla lapsilla kuin vanhemmillakin.

Nohynekin mukaan lasten rokottaminen ei hidasta epidemian kulkua nykytilanteessa kovinkaan merkittävästi. Hän painottaa myös, että kaikki lasten rokotukset ovat vapaaehtoisia, eivätkä ne saa asettaa lapsia eriarvoiseen asemaan.

THL laajensi suositustaan myös kolmansien rokoteannosten osalta. Kuntia kehotetaan tarjoamaan kolmatta rokoteannosta kaikille yli 18-vuotiaille. Kolmannen annoksen voisi ottaa, jos toisesta rokotteesta on kulunut 5–6 kuukautta.

Kolmansien annosten osalta THL kehottaa huolehtimaan etteivät tehosteannokset hidasta jo nimettyjen ryhmien rokottamista. Iäkkäät ja riskiryhmäläiset tulee edelleen priorisoida tehosteannosten jaossa.

Marraskuun loppupuolella 112 uutta koronakuolemaa

Viikon 47 lopussa, sunnuntaina 28. marraskuuta, erikoissairaanhoidossa oli koko maassa yhteensä 153 potilasta, joista 106 oli vuodeosastoilla ja 47 teho-osastoilla. Marraskuun loppupuoliskolla tehohoidossa olleiden koronapotilaiden määrä oli selvästi aiempaa suurempi, noin 50.

Marraskuun 17. päivän ja joulukuun 1. päivän välillä Suomessa raportoitiin yhteensä 112 uutta koronavirustautiin liittyvää kuolemaa. Näistä yli 80 prosenttia (92 henkilöä) oli yli 70-vuotiaita.

Joulukuun ensimmäiseen päivään mennessä tautiin liittyviä kuolemia oli mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 1 348.

Viikolla 47 koronavirustestejä tehtiin yli 128 300 kappaletta ja niistä positiivisia oli 6,3 prosenttia. STM ja THL kertovat tiedotteessaan, että testimäärät ovat nousseet usean viikon ajan: marraskuun alussa testejä tehtiin noin 87 800 viikossa.

Alle 12-vuotiaiden lasten tartuntamäärät kasvaneet

Alle 12-vuotiaiden ikäryhmissä todettujen tartuntojen ilmaantuvuus on kasvanut viime viikkojen aikana. Viikolla 46 (15.–21.11.) varmistetuista tartunnoista 28 prosenttia, eli noin 2100 tapausta, todettiin alle 12-vuotiailla lapsilla, kun koko epidemian aikana kaikista tartunnoista tässä ikäryhmässä on todettu noin 15 prosenttia.

Tartunnanjäljityksestä kerättyjen tietojen perusteella alle 12-vuotiaat lapset saavat koronatartunnan tyypillisesti perhepiiristä tai muusta lähipiiristä, STM ja THL kertovat tiedotteessaan.

Sairaalahoidon tarve tässä ikäryhmässä on kuitenkin hyvin harvinaista, eikä lapsien joutuminen koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon ole yleistynyt, vaikka tartunnat ovat lisääntyneet.

Fakta

Koko maassa 81,8 prosenttia saanut kaksi rokotetta

1. joulukuuta 2021 mennessä Suomessa 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista 86,7 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen.

81,8 prosenttia ihmisistä vähintään kaksi rokoteannosta.

5,6 prosenttia on saanut kolme rokoteannosta.

STM:n ja THL:n mukaan syys-lokakuun aikana rokottamattomien päätyminen koronavirustartunnan vuoksi erikoissairaanhoitoon oli 18 kertaa todennäköisempää kuin rokotetuilla.

Rokottamattomien päätyminen tehohoitoon oli syys-lokakuun aikana 30 kertaa todennäköisempää kuin rokotetuilla.

Lähteet: THL, STM

Juttua muokattu klo 16.49. Lisätty tietoa uusista rokotesuosituksista. Korjattu tieto omikronmuunnoksesta, jota löydettiin Suomesta ensimmäisen kerran torstaina.