Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

THL kerää äi­din­mai­to­näyt­tei­tä ym­pä­ris­tö­myr­kyil­le al­tis­tu­mis­ta kä­sit­te­le­vään tut­ki­muk­seen – Ro­va­nie­mel­lä rek­ry­toi­daan jo va­paa­eh­toi­sia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kerää äidinmaitonäytteitä selvittääkseen, miten suomalaiset äidit ja lapset altistuvat ympäristömyrkyille, kerrotaan THL:n tiedotteessa.

Äitien rekrytointi tutkimukseen on alkanut Rovaniemellä Lapin keskussairaalassa ja Kuopiossa Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Rekrytointi alkaa myös Helsingissä Naistenklinikalla lähiaikoina. Tavoitteena on saada 100 osallistujaa joka paikkakunnalta.

– Tulokset auttavat meitä selvittämään, miten suomalaisten lasten ja aikuisten altistuminen ympäristömyrkyille on muuttunut viime vuosikymmeninä, miten ravitsemus ja muut tekijät vaikuttavat altistumiseen ja miten altistumista voidaan edelleen vähentää, kertoo THL:n tutkimusprofessori Hannu Kiviranta tiedotteessa.

– Tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi raskaana olevien ja hedelmällisessä iässä olevien ravitsemusneuvonnassa sekä rintaruokinnan edistämisessä.

Synnyttäneiden osastoilla henkilökunta kertoo äideille mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen ja jakaa kiinnostuneille osallistumispaketit. Äidit keräävät kotona yhteensä 100 millilitraa maitoa näytepulloon usean viikon aikana ja täyttävät ravintokyselylomakkeen.

– Äidit postittavat lomakkeet THL:ään Kuopioon näytteiden analysointia varten, ja myöhemmin he saavat kuulla omat tuloksensa. Maitoa saa kerätä vain silloin, jos lapselta jää sitä yli, ensisijaisesti on huolehdittava lapsen ravinnosta, kertoo THL:n tutkija Riikka Airaksinen tiedotteessa.

Suomessa ympäristömyrkkyjen pitoisuudet äidinmaidossa ovat pienentyneet huomattavasti viime vuosikymmenien aikana, ja niiden määrät ovat nykyisin pieniä.

Tutkimuksessa mitattavat aineet ovat laajalle ympäristöön levinneitä kemikaaleja, jotka rikastuvat ravintoketjuissa. Itämeren rasvaisen kalan ja kalatuotteiden tiedetään olevan tärkeä altistumislähde Suomessa. Rajoitustoimien ansiosta pitoisuudet kalassa ja siten myös  altistuminen myrkyille ovat tiedotteen mukaan laskeneet voimakkaasti.

Nyt alkanut äidinmaidonnäytteiden tutkimus on jatkoa aiemmille tutkimuskierroksille. Maailman terveysjärjestö WHO käynnisti maailmanlaajuisen tutkimuksen vuonna 1987, ja sen päätyttyä THL on jatkanut tutkimusta Suomen osalta.  Äidinmaitonäytteitä on aiemmin kerätty Suomessa vuosina 1987, 1993–1994, 2000, 2005 ja 2010.

Lue lisää: OYS:n äi­din­mai­to­kes­kus toivoo lisää luo­vut­ta­jia – äi­din­mai­to tärkeää eri­tyi­ses­ti kes­ko­sil­le