Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

THL eh­dot­taa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten laa­jen­ta­mis­ta kaik­kiin 12–15–­vuo­tiai­siin – y­li­lää­kä­ri: ro­ko­tuk­set no­peut­tai­si­vat nuoria kos­ke­vis­ta ra­joi­tuk­sis­ta luo­pu­mis­ta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kaikkien 12–15-vuotiaiden nuorten koronarokotukset aloitettaisiin Suomessa, kertoo THL tiedotteessaan.

THL on antanut lausuntonsa asiasta sosiaali- ja terveysministeriölle. Päätöksen tekevät sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtioneuvosto.

Koronapandemia on tiedotteen mukaan aiheuttanut sairaalahoitoa vaativia infektioita, jälkitauteja ja kuolemantapauksia lapsilla ja nuorilla vähemmän kuin vanhemmissa ikäryhmissä.

Suomessa todetuista koronatartunnoista noin viisi prosenttia oli todettu 12–15–vuotiailla kesäkuun alkuun mennessä. Keskimäärin kaksi tuhannesta 10–19–vuotiailla todetusta tartuntatapauksesta on vaatinut erikoissairaanhoitoa, ja tehohoitojaksoja on tilastoitu yhteensä viisi. Kuolemia ei ole todettu tähän mennessä.

– Vaikka lasten vakavien tautitapausten määrä on pieni, pandemian vuoksi asetetut rajoitukset kohtaamisille, harrastuksille ja koulunkäynnille ovat vaikuttaneet lasten ja nuorten elämään voimakkaasti jo pitkään, THL:n ylilääkäri Otto Helve sanoo tiedotteessa.

– Koronarokotukset voivat osaltaan auttaa lieventämään erityisesti lapsia ja nuoria koskevia rajoituksia ja jopa luopumaan niistä. Tällä olisi merkittävä vaikutus lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Nuorille annettaisiin Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta, sillä se on tällä hetkellä ainoa koronarokote, jolla on Euroopan komission myöntämä ehdollinen myyntilupa 12–15–vuotiaiden rokottamiseen.

Rokotteen teho tällä ikäryhmällä on todettu myyntilupaa edeltävässä tutkimuksissa erinomaiseksi. Myös todetut haittavaikutukset olivat samanlaisia kuin vanhemmilla ikäryhmillä. Tutkituilla nuorilla havaittiin lieviä ja ohimeneviä haittoja, kuten pistoskohdan kipua ja punoitusta, päänsärkyä ja kuumetta.

Comirnaty on tällä hetkellä laajassa käytössä 12 vuotta täyttäneillä Yhdysvalloissa, missä rokotteiden turvallisuusseurannassa ei ole noussut esiin erityisesti tätä ikäryhmää koskevia turvallisuushuolia. Turvallisuus- ja tehoseurantaa jatketaan rokotusten käynnistymisen jälkeen sekä Suomessa että kansainvälisesti, kerrotaan tiedotteessa.

THL on jo aiemmin suositellut koronarokotuksia riskiryhmiin kuuluville 12–15–vuotiaille.

Lue lisää: Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ala­ikäis­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat Oulussa – ro­ko­tus­ten ikäraja laskee muiden osalta 16 vuotta täyt­tä­nei­siin

Lasten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saat­ta­vat alkaa Suo­mes­sa­kin – kuinka luot­ta­vai­sin mielin jopa alle 12-vuo­tiaan voisi viedä ro­ko­tet­ta­vak­si?