Yrityskaupat: Ou­lu­lai­nen oh­jel­mis­to­yri­tys Cu­bi­Ca­sa myytiin USA:han

Urheilu: Paula Ranta, 21, on hank­ki­nut jä­ri­syt­tä­vän määrän lihasta vuo­des­sa ja tähtää maail­man par­haak­si

Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ala­ikäis­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat Oulussa – ro­ko­tus­ten ikäraja laskee muiden osalta 16 vuotta täyt­tä­nei­siin

Oulun kaupunki aloittaa sairauden tai muun syyn vuoksi vakavan koronataudin riskiryhmiin 1 ja 2 kuuluvien 12–15–vuotiaiden nuorten rokotukset THL:n suosituksen mukaisesti. Rokotettavan täytyy olla täyttänyt 12 vuotta rokotushetkellä. Muita kuin riskiryhmiin kuuluvia alle 16-vuotiaita ei toistaiseksi rokoteta, kerrotaan Oulun kaupungin tiedotteessa.

Lasten riskiryhmät ovat samat kuin 16 vuotta täyttäneiden riskiryhmät, jotka on aiemmin määritelty rokotusjärjestystä varten. Poikkeuksena aikuisten riskiryhmiin on ainoastaan ylipaino, jonka arvioimiseksi THL suosittelee käytettävän lasten painoindeksiä eli ISO-BMI:tä.  Alarajaksi suositellaan 35:ttä, joka kuvaa tässä ikäryhmässä vaikeaa ylipainoisuutta.

Rokotuksissa käytetään Biontech-Pfizerin koronarokotetta. Rokotusten ikärajaa lasketaan samalla 16 vuotta täyttäneisiin muiden rokotettavien osalta. 16 vuotta täyttäneiden ja sitä vanhempien rokotuksissa käytetään Biontech-Pfizerin lisäksi Modernan rokotetta, jota annetaan vain yli 18–vuotiaille.

Koronarokotus on vapaaehtoinen. Alaikäinen voi päättää rokotteen ottamisesta itse, jos rokottaja arvioi nuoren olevan riittävän kypsä tekemään päätöksen. Muussa tapauksessa rokottamiseen kysytään suostumusta huoltajilta. Suostumus rokottamiseen tarvitaan kaikilta huoltajilta.

Huoltajat voivat antaa suostumuksensa erikseen täytettävällä lomakkeella. Lomake annetaan tulostettuna nuoren mukaan rokotukseen.

Rokotukseen voi varata ajan nettiajanvarauksen kautta tai puhelimitse. Huoltaja voit varata nettiajanvarauksen kautta ajan 12–17–vuotiaalle vain silloin, jos nuori on antanut tähän luvan ja hoitohenkilökunta on merkinnyt sen potilastietojärjestelmään.

Lue lisää: Kai­nuus­sa ro­ko­te­taan yli 16-vuo­tiai­ta – lähes 60 pro­sent­tia ro­ko­tus­ikäi­sis­tä kai­nuu­lai­sis­ta on saanut ko­ro­na­pii­kin

Oulun kau­pun­gin ter­veys­joh­ta­ja ih­met­te­lee alle 40-vuo­tiai­den heikkoa ak­tii­vi­suut­ta ko­ro­na­ro­ko­tuk­sien ot­ta­mi­ses­sa – "Syk­syl­lä virus palaa var­mas­ti"