Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

Tehy ja Super hyl­kä­si­vät so­vin­toe­si­tyk­sen, muut osa­puo­let oli­si­vat hy­väk­sy­neet sen

Helsinki
Tehy ja Super hylkäsivät kunta-alan sovintoehdotuksen. Kuvassa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen. Arkistokuva.
Tehy ja Super hylkäsivät kunta-alan sovintoehdotuksen. Kuvassa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen. Arkistokuva.
Kuva: Mauri Ratilainen / Com.Pic.- Kuv

Hoitoalan järjestöt Tehy ja Super hylkäsivät sovittelulautakunnan sovintoesityksen. Muut kunta-alan työriidan osapuolet olisivat sen hyväksyneet. Asiasta kertoi lautakunnan puheenjohtaja Elina Pylkkänen puoliltapäivin tiedotustilaisuudessa. Hän sanoi olevansa erittäin pettynyt.

Tehyn ja Superin hallinnot päättivät yksimielisesti hylätä sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen, järjestöt kertovat.

Eilen sovittelulautakunta tarjosi kunta-alan työkiistan ratkaisuksi työntekijöille noin prosentin korotusta viiden vuoden ajan tavanomaisten sopimuskorotusten päälle. Se ei hoitajille riittänyt.

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoi, että sovintoesitys oli kertakaikkisen, luokattoman huono.

– Sillä ei millään tavalla paranneta tai hoideta hoitajapulaa. Sovittelulautakunta ei valitettavasti ymmärrä, miten syvästä hoitajapulasta meidän yhteiskunnassamme kärsitään, Rytkönen sanoi toimittajille.

Myös Superin puheenjohtaja Silja Paavola korosti, että kysymys on siitä, milloin Suomen valtio herää totaaliseen hoitajapulaan.

Tehyn ja Superin vaatimus palkkaohjelmasta, jota ne kutsuvat pelastusohjelmaksi, on edelleen voimassa. Järjestöt ovat vaatineet palkkaohjelmaa, jossa tavanomaisten sopimuskorotusten päälle palkkoihin tulisi vuosittain 3,6 prosentin korotus viiden vuoden ajan.

"Hoitajilla ei ole kiire"

Rytkösen mukaan hoitajaliitot voivat rauhassa jäädä odottamaan, että saavat paremman sopimuksen. Super ja Tehy aloittavat joukkoirtisanoutumisten valmistelun. Heidän mukaansa järjestöjen hallinnot päättivät kokouksissaan eilen joukkoirtisanoutumisen toteuttamisesta.

Ellei asiassa saavuteta sovintoratkaisua, irtisanoutumiset toteutettaisiin aikaisintaan, kun kuntasektorin muut työehtosopimukset on sovittu. Viimeistään ne toteutettaisiin tammikuun alussa hyvinvointialueille siirtyvää sote-henkilöstöä koskevan liikkeenluovutuksen jälkeen.

– Hoitajilla ei ole kiire, Rytkönen sanoi.

Tehyläisten joukkoirtisanoutuminen tulee kohdistumaan ensi vaiheessa erikoissairaanhoitoon ja superilaisten kotihoitoon. Joukkoirtisanoutuminen ajoitetaan järjestöjen mukaan siten, että työtaistelutoimenpiteen painostusvaikutus on suurin mahdollinen.

Rytkönen sanoi, että sosiaalisessa mediassa on vahvoja viitteitä siitä, että hoitajilla on joukkoirtisanoutumiseen valmiutta, mutta hän ei paljastanut tässä vaiheessa, kuinka moni on tosiasiassa vahvistanut halukkuutensa toimeen.

Liitot jatkavat ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa.

KT:n Jalonen "erittäin pettynyt"

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien (KT) toimitusjohtaja Markku Jalonen kertoi olevansa erittäin pettynyt siihen, että Tehy ja Super hylkäsivät sovittelulautakunnan sovintoesityksen.

– Tämä oli kuitenkin kohtuullinen kompromissi, erittäin vaikea myöskin meidän työnantajien hyväksyä nimenomaan tämän kustannustason vuoksi, Jalonen sanoi toimittajille.

Jalosen mukaan KT olisi ollut valmis hyväksymään sovintoesityksen yhteiskuntarauhan ja vakauden vuoksi.

Jalosen mukaan nyt kaikki osapuolet harkitsevat tilannetta ja kuuntelevat sitä, miten sovittelulautakunnan asettanut työministeri Tuula Haatainen (sd.) toimii.

Jalonen ei sulkenut pois sitä vaihtoehtoa, että KT tekisi sopimukset ensin muiden työntekijäjärjestöjen kanssa ja sen jälkeen hoitajien kanssa.

– Tätä harkintaa tehdään nyt sitten tämän tilaisuuden jälkeen. Päätöksiä tulee mahdollisesti sitten myöhemmässä vaiheessa, Jalonen sanoi.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen piti valitettavana, ettei nyt syntynyt kaikkia osapuolia tyydyttävää ratkaisua.

Luukkaisen mukaan jatkoaskeleet riippuvat nyt muun muassa työministeri Haataisesta. Hän ei sulkenut pois sitä mahdollisuutta, että Juko solmisi KT:n kanssa sopimuksen nyt neuvotellulla pohjalla.

– Kaikki reitit eteenpäin tulevat nyt tutkittaviksi, mitään vaihtoehtoa en sulje nyt pois, Luukkainen sanoi toimittajille.

Työministeri päättää jatkosta

Pylkkäsen mukaan sovittelulautakunta ei päätä, miten tästä jatketaan eteenpäin, vaan työministeri tekee siitä ratkaisun lautakunnan raportin pohjalta. Pylkkänen sanoi, että on osapuolten välinen asia, tekevätkö esityksen hyväksyneet osapuolet sopimuksen, jonka ulkopuolelle hoitajajärjestöt jäisivät.

Haatainen sanoi Twitterissä toivovansa, että muut kunta-alan osapuolet arvioivat tilannetta sovintoesityksen pohjalta, vaikka Sote ry hylkäsi esityksen. Sovittelun jatkosta hän kertoo pyytäneensä puheenjohtajistolta tilannearviota. Haataisen mukaan se on luvattu loppuviikon aikana.

Pääsopijajärjestöt ovat Tehyä ja Superia edustavan Sote ry:n lisäksi Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö Juko, Julkisen alan unioni JAU ja työnantajan edustajana Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat eli KT.