Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Syyt­tä­jä vaatii tuo­mio­ta ou­lu­lais­asun­nos­sa teh­dys­tä taposta – syy­tet­ty myöntää am­pu­mi­sen, mutta vetoaa hä­tä­var­je­luun

Syytetty väittää miehen rynnänneen yllättäen häntä kohti vessasta

OULU

Viime talvena oululaisessa yksityisasunnossa tapahtunut väkivallanteko otettiin keskiviikkona Oulun käräjäoikeuden käsiteltäväksi.

Syyttäjä vaatii oikeutta tuomitsemaan taposta miehen, joka ampui asunnossaan ollutta toista miestä pistoolilla viime tammikuussa. Uhri kuoli saamiinsa vammoihin.