Energiatalous: Oulun Energia tar­vit­see lisää ener­gia­puu­ta - kysyntä kasvaa lä­hi­seu­dun en­si­har­ven­nus­puul­le

Kolumni: To­rin­ran­nan alue suo­ras­taan huutaa vielä yhtä korkeaa ra­ken­nus­ta

Suora lä­he­tys: Poh­jois-Suo­men avi linjaa ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja ko­koon­tu­mis­ten jär­jes­tä­mis­tä

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto (avi) kertoo tiedotustilaisuudessa yleisötilaisuuksia ja kokoontumisia koskevista rajoituspäätöksistä.

Tilaisuudessa käydään läpi koronapandemian tilanne, alueelliset suositukset ja määräykset sekä niiden toimeenpano kunnissa. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun koronakoordinaatioryhmien puheenjohtajat esittävät myös omat katsauksensa.

Tiedotustilaisuus alkaa kello 13. Katso suora lähetys: