STM ja THL ker­toi­vat tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­tees­ta ja ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­ses­tä – "Ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­sen aika ei ole nyt"

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) pitivät torstaina 8. huhtikuuta kello 10:00–10.45  koronatilannekatsauksen, jossa käsiteltiin tautitilannetta, koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti sekä rokotustilannetta.

Lisäksi kuultiin katsaus lasten ja nuorten keskuudessa tapahtuneista tartunnoista.

Tilannekatsauksessa olivat mukana johtaja Pasi Pohjola STM:stä, ylilääkäri Taneli Puumalainen ja ylilääkäri Otto Helve THL:sta.

Katso tallenne tilaisuudesta:

Tiedotustilaisuudessa puhuneen THL:n Taneli Puumalaisen mukaan tautimäärän kasvu näkyy valitettavasti monissa muissa Euroopan maissa.

– Rajoitusten purut ovat ehkä olleet liian aikaisia monissa maissa, hän totesi.

Puumalaisen mukaan Suomessa THL on todennut yhteensä 429 uutta koronavirustapausta tänään.

– Uusien tautitapausten määrä on tällä hetkellä laskevalla trendillä, Puumalainen kertoo.

Viikolla 13 (eli aikavälillä 29.3.–4.4) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin noin 3 400 uutta tapausta, mikä on lähes tuhat vähemmän kuin edellisellä viikolla. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 58 tapausta 100 000:ta asukasta kohden, kun edellisellä viikolla luku oli 75.

Pääsiäisen vaikutusta tautitapauksiin on THL:ssä pohdittu etukäteen.

– Mitään erityistä raportointiviivettä ei näyttäisi olevan, mutta pääsiäisen vaikutusta on vielä vaikea arvioida tautitilanteeseen ja epidemian kulkuun. Tämä selvinnee ensi viikon aikana, Puumalainen kertoo.

Rokotuskattavuus alkaa yli 70-vuotiailla olla jo varsin hyvä. Myös nuorten aikuisten keskuudessa tapahtuneet tartunnat ovat laskeneet huomattavasti. Puumalainen epäili laskun johtuvan muun muassa ravintolasuluista.

Taudin ilmaantuvuus on pääosin alentunut koko maan tasolla. Korkein ilmaantuvuus on edelleen Uudellamaalla.

– Siellä ollaan edelleen huolestuttavalla tasolla, mutta sielläkin suunta on paranemaan päin, toteaa Puumalainen.

Rokotuksen on tällä hetkellä saanut jo noin miljoona suomalaista.

THL:n seurannan mukaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä rokotteen ensimmäisen annoksen on saanut noin 14,6 prosenttia rokotettavasta väestöstä.

Kainuun sairaanhoitopiirissä ensimmäisen annoksen on saanut 18,4 prosenttia väestöstä. Lapin sairaanhoitopiirin vastaava luku on 18,8 prosenttia ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin 18,6 prosenttia.

Tilaisuudessa puhuneen Pasi Pohjolan mukaan positiivisten näytteiden osuus on laskenut ja viikoittaiset testimäärät ovat varsin korkeita. Myös sairaalahoidon tarve koronan takia on laskemaan päin.

– Tartuntoja todetaan kuitenkin yhä hyvin paljon, yli 3000 viikossa. Alueelliset ilmaantuvuuserot myös edelleen hyvin suuria, Pohjola muistuttaa.

Kahden viikon ilmaantuvuus on ollut suurinta Helsingin ja Uudenmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla, joskin näilläkin alueilla laskua on tapahtunut.

Ilmaantuvuus on alhaisin Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien alueilla.

Virusmuunnokset ovat levinneet koko maahan.

– Tämä näkyy eteläisen Suomen tartuntatilastoissa, hän toteaa.

Noin 70 prosenttia tämänhetkisistä tartunnan lähteistä on selvitetty.

Ylilääkäri Otto Helven mukaan lasten merkitys epidemiassa on edelleen aikuisten merkitystä pienempi.

– Lapset eivät tartuta virusta yhtä usein kuin aikuiset eivätkä he sairastu yhtä usein viruksen vakavaan muotoon.

– Työikäisten aikuisten tartuntojen määrä korreloi sen kanssa, kuinka paljon lapset sairastuvat perheissä.

Myös lasten ilmaantuvuudet ovat tällä hetkellä laskussa kaikissa ikäryhmissä.

Kuluvan kouluvuoden alusta THL on seurannut koulujen altistustilanteita.

– Altistumisten määrä kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on vaihdellut epidemian aikana. Riski tartunnan saamiselle kouluympäristössä vaikuttaa edelleen olevan pieni, Helve kertoo.

Hänen mukaansa koulujen tartuntatautitoimet vaikuttavat siis olleen riittäviä.

Rajoituksen purkamista koskevaan median kysymykseen THL:n Puumalainen kommentoi:

– Epidemologiselta kannalta emme pysty vielä sanomaan kesän tilannetta, koska tähän vaikuttaa aivan olennaisesti varoitustoimien purku ja se, kuinka suomalaiset näitä rajoitustoimia noudattavat.

– Rajoitusten purkamisen aika ei ole nyt, se tulee vasta myöhemmin, sillä tartuntamäärät ovat vielä varsin suurissa lukemissa. Rajoitusten purkaminen on myös alueellisten toimijoiden päätettävissä, jonka takia ei ole mahdollista sanoa, milloin kaikki rajoitukset puretaan, Pohjola jatkaa.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin myös rokotteiden turvallisuudesta. Tilaisuudessa etäyhteydellä puhuneen Fimean ylilääkäri Maija Kaukosen mukaan Astra Zenecan rokotteeseen liittyvät hyytymishäiriöt ovat hyvin harvinaisia.

– THL aikoo kuitenkin tehdä suosituksen Astra Zenecan rokotteen käytöstä.

Kaukosen mukaan myös rokotteisiin kuolleisuus on edelleen hyvin harvinaista.

Entä ovatko veritulppauutiset johtaneet rokotteista kieltäytymisiin?

– Tätä täytyy kysyä rokotteista vastaavilta kunnilta, Puumalainen vastaa.