Ylioppilaat: Ou­lu­lai­nen Lauri Lohi kertoo, miten hän kir­joit­ti täydet pisteet äi­din­kie­len ko­kees­ta

Unelma Hietasaaressa: Ou­lu­lais­per­he re­mon­toi vanhan puu­ta­lon oman nä­köi­sek­si

Valmistuneet: Ou­lu­lai­nen kuk­ka­kaup­pay­rit­tä­jä myy tänä vii­kon­lop­pu­na lähes tuhat ruusua – lue, miten kukan saa säi­ly­mään pi­dem­pään

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

STM ja THL huo­lis­saan ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen hä­lyt­tä­väs­tä kas­vus­ta, viime vii­kol­la to­det­tiin 3023 uutta ta­paus­ta – sai­raan­hoi­don paineet koh­dis­tu­vat vuo­den­vaih­tee­seen

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) korostavat nopeaa ja ennakoivaa reagointia tilanteeseen.

Positiivisten näytteiden osuus koronavirustesteistä oli Suomessa viikolla 48 noin 2,7 prosenttia. Kuvituskuva.
Positiivisten näytteiden osuus koronavirustesteistä oli Suomessa viikolla 48 noin 2,7 prosenttia. Kuvituskuva.
Kuva: Jussi Leinonen

Koronaepidemiatilanne on huonontunut Suomessa nopeasti ja tapausmäärät sekä ilmaantuvuus ovat jyrkästi kasvaneet lähes kaikilla alueilla.

– Alueilla on otettava käyttöön lisää tautia tehokkaasti torjuvia uusia keinoja ja rajoitustoimia, jotta tilanteen heikentyminen saadaan pysäytettyä. Monilla alueilla toimiin on jo ryhdytty. Suositusten ja rajoitusten vaikutukset epidemiatilanteeseen nähdään vasta muutaman viikon viiveellä, STM ja THL korostavat tiedotteessaan.

Valtaosa tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella koko epidemian aikana, mutta viranomaisten mukaan epidemiatilanteen pahentuminen johtuu tartuntamäärien suuresta kasvusta muilla alueilla. Myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri siirtyi epidemian leviämisvaiheeseen viime viikolla.

Viikolla 48 tartuntatautirekisteriin kirjattiin 3023 uutta tapausta, kun tätä aiemmalla viikolla tapauksia oli 444 vähemmän. Viimeisten kahden viikon aikana tapauksia on todettu 5620, mikä on 2559 enemmän kuin viikoilla 45–46.

STM:n mukaan uusien tapauksien ilmaantuvuus on noussut erityisen hälyttävästi. Viimeisen kahden viikon seurantajaksolla tapauksia oli 101 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun sitä edeltävällä jaksolla tapauksia ilmaantui 55 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Viranomaiset arvioivat tartuttavuusluvun olevan tällä hetkellä 1,1–1,35. Suomessa on tähän asti todettu yhteensä 25 882 koronavirustartuntaa.

Eniten tartuntoja työikäisillä aikuisilla ja nuoremmilla ikäluokilla

Ministeriön ja THL:n mukaan tartuntojen ikäjakauma on pysynyt hyvin samanlaisena viimeisten kolmen viikon aikana. Työikäiset aikuiset ja nuoremmat ikäluokat saavat edelleen eniten tartuntoja.

Viikolla 48 noin 75 prosenttia todettiin alle 50-vuotiailla ja hieman alle 40 prosenttia alle 30-vuotiailla.

Katso STM:n ja THL:n tiedotustilaisuus alta:

STM varoittaa, että epidemiatilanteen nopeasti heiketessä vanhempien ikäluokkien riski saada tartunta kasvaa. Vanhempien ikäluokkien osuus tartunnoista on jo hieman noussut verrattuna kuukauden takaiseen tilanteeseen.

Viikolla 48 yli 60-vuotiaiden osuus koronavirustartunnoista oli noin 12 prosenttia ja yli 70-vuotiaiden noin 5 prosenttia. Kuukautta aiemmin, viikolla 44 vastaavat osuudet olivat noin 8 prosenttia ja noin 3 prosenttia.

Tehohoidon tarpeen ennustetaan kasvavan

Keskiviikkona 2. joulukuuta koronavirustaudin vuoksi sairaalahoidossa oli koko maassa yhteensä 165 potilasta, joista 21 tehohoidossa. Tehohoitopotilaiden keski-ikä on pysynyt epidemian ajan samana, 57 vuodessa, ja potilaista 55 prosenttia on ollut alle 60-vuotiaita.

STM ja THL kertoivat torstaina tiedotustilaisuudessaan, että tehohoidon tarve kasvaa loppuvuoden aikana ja sairaanhoidon hoitopaine kohdistuu erityisesti jouluun ja vuodenvaihteeseen.

Taudista parantuneita arvioidaan olevan tähän mennessä 18 100, eli noin 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Tautiin on kuollut Suomessa tähän mennessä 408 ihmistä.

Yhä harvempi tartunnoista todettu karanteenissa olevilta

Uusista koronavirustartunnoista vain viidennes todettiin viikolla 48 henkilöiltä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa. Viikolla 47 näitä oli neljännes ja sitä edeltävällä viikolla kolmannes.

Uusien tartuntojen tartuntalähde saatiin selvitettyä koko maassa joka toisessa tapauksessa, mutta HUS-alueella noin kolmanneksessa tapauksista.

Noin puolet selvitetyistä tartunnoista oli tarttunut samassa taloudessa asuvilta ja noin neljännes työpaikalta.

Harrastusten yhteydessä tapahtuneet tartunnat ovat vähentyneet hieman ja tällä hetkellä niiden osuus on noin 4 prosenttia. Ravintoloihin ja yöelämään liittyviä tartuntoja oli vain pari prosenttia.

Oppilaitoksissa tapahtui noin 5 prosenttia tartunnoista ja varhaiskasvatuksessa pari prosenttia. Oppilaitoksissa on tapahtunut edelleen runsaasti joukkoaltistuksia.

– Kertyneen tiedon perusteella jatkotartuntojen määrä oppilaitoksissa näyttää olevan selvästi alhaisempi kuin aiemmin on ilmoitettu. Vain prosentti altistuneista lapsista tai oppilaista sai tartunnan, ja altistuneista koulujen henkilökuntaan kuuluvista henkilöistä vain alle 2 prosenttia, STM ja THL kertovat tiedotteessaan.