Voimanosto: Al­zhei­me­rin tauti py­säyt­ti kem­pe­le­läi­sen voi­ma­mie­hen

Pääkirjoitus: Iranin rohkeat naiset tar­vit­se­vat kaiken tuen

Luitko jo tämän: Ohi­juok­su­tus rikkoi asuk­kai­den ve­si­put­ket, For­tu­mil­ta pe­nä­tään vas­tuu­ta

Sitra: Viime vuosien al­hai­nen syn­ty­vyys pu­dot­taa kou­lu­tus­paik­ko­jen tar­vet­ta 2030-lu­vul­la – kor­kea­kou­lu­tuk­sen tarve kasvaa tällä vuo­si­kym­me­nel­lä Poh­jois-Poh­jan­maal­la

Sitran mukaan paikalliset koulutustarpeet korostuvat entisestään kaupunkiseutujen ja muun maan välillä sekä suurten maakuntien ja muiden maakuntien välillä.

Syntyvyyden lasku 2010-luvulla näkyy toisen asteen koulutuspaikkojen tarpeen pienenemisenä 2030-luvun aikana. Hieman myöhemmin koulutustarve laskee myös korkeakoulutuksessa. Kuvituskuva.
Syntyvyyden lasku 2010-luvulla näkyy toisen asteen koulutuspaikkojen tarpeen pienenemisenä 2030-luvun aikana. Hieman myöhemmin koulutustarve laskee myös korkeakoulutuksessa. Kuvituskuva.
Kuva: Laura Seppä/Arkisto

2010-luvulla koettu syntyvyyden raju lasku laskee toisen asteen koulutuksen tarvetta 2030-luvulla. Sama kehityskulku nähdään hieman myöhemmin myös korkea-asteen koulutuksessa.

Maakuntien keskuskaupungeissa koulutuksen tarve puolestaan lisääntyy 2020-luvun aikana.

Näin arvioi Sitra julkaisemassaan Mille väestölle? -selvityksessä, joka tarkastelee koulutusjärjestelmän suuntaa väestönkehityksen sekä muuttoliikkeen kannalta.

Sitran mukaan korkeakoulutuksen tarve kasvaa jo tällä vuosikymmenellä Pohjois-Pohjanmaalla, Uudellamaalla sekä Pirkanmaalla, mutta vähenee esimerkiksi Keski-Suomessa ja Varsinais-Suomessa. Pienemmissä korkeakoulutusmaakunnissa koulutustarve vähenee enemmän, mutta vaihtelu on maakuntien välillä suurta.

Kaikki koulutuspaikat eivät täyty nykyiselläänkään, mikä aiheuttaa haasteita koulutuspaikkojen pitämisessä.

– Kehityskulku nostaa erityisesti esille kysymykset, miten koulutusjärjestelmässä varmistetaan koulutuksen saavutettavuus ja miten tarjontaa kehitetään vastaamaan eriytyvien alueiden tarpeita huomioiden myös koronakevään tuoma etäopetuksen osaaminen, Sitran vanhempi neuvonantaja Tapio Huttula sanoo tiedotteessa.

Selvityksessä tarkasteltiin, mitä muutos tarkoittaa kullakin alueella uusien opiskelijoiden määrinä kolmella koulutusasteella vuoteen 2040 asti niin maakunta- kuin kuntatasolla. Opiskelijoiden määriä ja ennustetta 2010-2040-luvuilla voi tarkastella Sitran palvelusta.

Koulutusvalinnat ja kaupunkeihin suuntautuva muuttoliike kiihdyttävät Sitran mukaan alueiden erilaistumista koulutustarpeiden suhteen. Muutos korostuu kaupunkiseutujen ja muun maan välillä sekä suurten maakuntien ja muiden maakuntien välillä.

Sitran mukaan korkeakouluihin hakeutuvien nuorten ikäryhmän koot lähtevät supistumaan voimakkaasti 2030-luvun alkupuolella ja supistuminen jatkuu koko vuosikymmenen ajan.

Syntyvyys laski Suomessa 2010-luvun aikana neljänneksellä ja suunta oli laskeva koko vuosikymmenen ajan. Pohjois-Pohjanmaalla lasku oli hieman muuta maata jyrkempää. Alkuvuodesta 2020 Suomen syntyvyys lähti puolestaan uuteen nousuun.