Kolumni: Kukaan ei saisi joutua kiu­sa­tuk­si, mutta yhä liian moni joutuu

Kuvagalleria: North of Hell -fes­ti­vaa­li kokosi me­tal­li­kan­san Kuu­si­saa­reen

Sievi Ele­men­tin työ­kiis­ta jatkuu: Työn­te­ki­jät va­lit­si­vat luot­ta­mus­mie­hen, Teol­li­suus­liit­to vaatii yhtiötä tun­nus­ta­maan tämän jul­ki­ses­ti

Sievi Groupin toimitusjohtaja Juha-Matti Silver.
Sievi Groupin toimitusjohtaja Juha-Matti Silver.
Kuva: Sievi Group

Laajojen työtaistelutoimien kohteena olevan puuelementtivalmistajan Sievi Element Oy:n työntekijät ovat valinneet keskuudestaan pääluottamusmiehen.

Tehtävään valittiin Matti Lukkarila, joka vaatii nyt työnantajaa käynnistämään aidot neuvottelut Teollisuusliiton kanssa yrityskohtaisen työehtosopimuksen solmimiseksi.

Teollisuusliitto on aikaisemmin syyttänyt Sievi Elementiä muun muassa työntekijöiden painostamisesta ja ammattiliiton toiminnan estämisestä työpaikalla. Yhtiö on liiton mukaan myös valmistellut yksipuolisesti omat työehdot, joiden sisältöä on nimitetty ”paikalliseksi sopimukseksi”. Yhtiö on kiistänyt kaikki väitteet.

Yhtiö on joutunut tuotesaartoon ja työntekijöiden on määrä olla lakossa 24. heinäkuuta saakka.

Lue lisää: Teol­li­suus­liit­to julisti Sievi Element Oy:lle tuo­te­saar­ron ja jatkaa yri­tyk­sen lakkoa kah­del­la vii­kol­la – Toi­mi­tus­joh­ta­ja uskoo, että taus­tal­la on liiton när­käs­ty­mi­nen pai­kal­li­ses­ta so­pi­mi­ses­ta

Yhtiö on aikaisemmin kertonut työntekijöiden valinneen keskuudestaan luottamushenkilön. Teollisuusliiton mukaan valinta tehtiin työnantajan toimesta, lakon aikana ja niin nopeasti, ettei Teollisuusliiton jäsenillä ollut mahdollisuutta vaikuttaa asiaan.

Nyt valittu pääluottamusmies Lukkarila seisoo tiukasti Teollisuusliiton sanoman takana.

– Emme hyväksi työnantajan yksipuolisesti sanelemia työehtoja työntekijöitä sitoviksi. Vain työehtosopimus takaa sen, ettei työnantaja yhtäkkiä päätä heikentää työehtoja, Lukkarila linjaa Teollisuusliiton tiedotteessa.

– Työtaistelutoimet jatkuvat kunnes Sievi Element Oy:n työntekijät saavat saman, mikä kaikilla muillakin alan työntekijöillä jo on eli työehtosopimuksen.

Lukkarilan mukaan työnantajan periaatteellinen vastustus sopimisen suhteen on yritykselle mainehaitta. Järkevämpää olisi hänen mukaansa istua Teollisuusliiton kanssa neuvottelupöytään ja sovittaa erimielisyydet keskustelemalla.

Teollisuusliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Timo Nevaranta vaatii Sievi Elementin johtoa tunnustamaan uuden pääluottamusmiehen aseman julkisesti.

– Työntekijöillä on aina ehdoton oikeus valita keskuudestaan pääluottamusmies, joka on toimessaan itsenäinen suhteessa työnantajaan. Sievi Element Oy on rikkonut tätä oikeutta painostamalla ja pyrkimällä vaikuttamaan työntekijöiden edustukseen työpaikalla. Teollisuusliitto ei tätä suvaitse, Nevaranta linjaa.

Meneillään olevan lakon lisäksi Teollisuusliitto on julistanut Sievi Element Oy:n tuotteita koskevan saarron. Tämä tarkoittaa että liiton jäsenet eivät käsittele yhtiön tuotteita, tilauksia tai kuormia.