Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Pääkirjoitus: Kun suo­ja­tie­tä ei ylitetä enää puo­li­juok­sua – ikään­ty­vä tar­vit­see eri­lai­sen kau­pun­gin

Sai­raa­las­sa olevien ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä pysyy kor­keal­la

STM:n ja THL:n mukaan sairaalassa olevien koronapotilaiden kokonaismäärä on pysynyt korkealla vuodenvaihteesta asti. Keskiviikkona 6.4. erikoissairaanhoidossa olevista koronapotilaista noin kolmannes oli hoidossa ensisijaisesti muun syyn kuin koronavirustaudin vuoksi. Tehohoidossa olevien potilaiden kohdalla osuus oli noin neljännes.

Koronavirusepidemia ei edelleenkään osoita laantumisen merkkejä Suomessa, kertoivat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) torstaina.

Erikoissairaanhoidossa ja perusterveydenhuollossa hoidettavien potilaiden kokonaismäärä on ollut korkealla tasolla vuodenvaihteesta asti.

Sunnuntaina 3.4. erikoissairaanhoidossa oli yhteensä 425 koronapotilasta, joista 44 oli teho-osastoilla ja 381 muilla vuodeosastoilla.

Erikoissairaanhoidon uusien potilaiden määrä on pysytellyt korkeahkolla tasolla. Viikkojen 12–13 (21.3.–3.4.) aikana erikoissairaanhoitoon tuli yhteensä 853 uutta koronapotilasta.

Uusien tehohoitopotilaiden määrä on samaa tasoa kuin kahden edeltävän viikon aikana, jolloin tehohoitoon päätyi 81 potilasta. Viikkojen 12–13 aikana tehohoitoon tuli 84 uutta koronapotilasta.

Keskiviikkona 6.4. erikoissairaanhoidossa olevista koronapotilaista noin kolmannes oli hoidossa ensisijaisesti muun syyn kuin koronavirustaudin vuoksi. Tehohoidossa olevien potilaiden kohdalla  osuus oli noin neljännes.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on torstaina 7.4. hoidettavana 11 koronapotilasta oyskorona.fi-sivuston mukaan. Potilaita oli kolme vähemmän kuin keskiviikkona.

Keskiviikkona 6.4. valtakunnallisesti perusterveydenhuollossa oli yhteensä 591 koronapotilasta. Noin kolmannes heistä oli hoidossa ensisijaisesti muusta syystä.

Koronavirustartuntaan liittyviä kuolemia oli sunnuntaihin 3.4. mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 3 252. Viimeisen kahden viikon aikana menehtyneitä on kirjattu 406, kun edeltävän kahden viikon aikana kuolemia kirjattiin 275.

Suomessa 18 vuotta täyttäneistä yli 87 prosenttia on saanut vähintään kaksi koronarokoteannosta ja 63 prosenttia kolme rokoteannosta. 60 vuotta täyttäneistä 85 prosenttia on saanut kolme rokoteannosta. Yli 80-vuotiaista kolme rokoteannosta saaneista 18 prosenttia on saanut myös neljännen annoksen.

STM ja THL muistuttavat, että rokotukset suojaavat vakavammilta tautimuodoilta edelleen hyvin.

Koko epidemian aikana menehtyneiden keski-ikä (mediaani) on 83 vuotta. Koronaan liittyvien kuolemien määrä on kasvanut tartuntojen levitessä laajasti myös ikääntyneiden keskuudessa.

Arvioitu tehollinen tartuttavuusluku on 0,85–0,95 (90 prosentin todennäköisyysväli). Luku on pienentynyt edellisestä raportointikerrasta, jolloin se oli 0,90–1,05. Luku kuvastaa tartuntojen leviämisen kehittymistä väestössä: hieman alle yhden arvio tehollisesta tartuttavuusluvusta antaa viitettä epidemian mahdollisesta kääntymisestä laskuun koko väestön tasolla. Epidemia voi kuitenkin edetä eri tahtiin eri ikäryhmissä.

Tämän ja viime viikon aikana kerättyjen jätevesinäytteiden perusteella koronaviruksen RNA:n kokonaismäärä Suomen jätevesissä on edelleen korkealla tasolla.

STM ja THL muistuttavat, että rajoitusten kevennyttyä korostuvat ihmisten omaehtoiset toimet tartuntojen leviämisen estämiseksi, kontaktien välttäminen sairaana, kotitestaus ja mahdollisimman korkea rokotuskattavuus.