Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Kulttuuri: Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Rus­kos­sa ha­ka­taan mo­ni­muo­tois­ta metsää – alueen vä­häi­ses­tä tut­ki­muk­ses­ta kertoo ettei do­ku­men­teis­sa ole mai­nin­taa pe­si­vis­tä le­pa­kois­ta

Viimeisen viiden vuoden aikana Oulun kaupunki on kaatanut Ruskon ja Ruskonniityn metsiä yhteensä noin 60 hehtaarin verran, lintujen pesimäaikana noin viisi hehtaaria.

Viimeisimmän kaavaselostuksen mukaan alueen metsiä aiotaan kaataa lisää noin 70 hehtaaria tulevan turvakampuksen tieltä. Lopulta noin 130 hehtaaria metsää olisi hävinnyt alueelta.