Krematorio: Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin koko kesän ajan

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Luitko jo tämän: Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Ruskoon suun­ni­tel­laan pa­rem­pia bus­si­yh­teyk­siä – uusi työ­mat­ka­lin­ja voisi kulkea Ri­ta­har­jus­ta Ruskon kautta Ki­vik­ko­kan­kaal­le

Oulun kaupunki on selvittänyt, miten Ruskon työmatkaliikennettä saataisiin kehitettyä kestäviä kulkumuotoja suosivammaksi. Arkistokuva.
Oulun kaupunki on selvittänyt, miten Ruskon työmatkaliikennettä saataisiin kehitettyä kestäviä kulkumuotoja suosivammaksi. Arkistokuva.
Kuva: Janne Körkkö

Oulun kaupunki on selvittänyt kestävän liikkumisen ratkaisujen kehittämistä Oulun Ruskoon. Etenkin bussilinjat alueelle ovat heikot, vaikka Rusko on kasvava työpaikka-alue ja suurin teollisten työpaikkojen keskittymä Oulussa.

Nykyiset joukkoliikennelinjat kulkevat Kuusamontiellä arkisin puolen tunnin välein. Ruskon sisällä ei liikennöi lainkaan joukkoliikennettä.

Oulun kaupunki on julkaissut Ruskon kestävän liikkumisen selvityksen loppuraportin, jossa mahdolliseksi uudeksi bussilinjaksi esitetään Ritaharjun ja Kivikkokankaan välistä bussireittiä. Bussi kulkisi reittiä Ritaharju–Kuivasjärvi–Rusko–Korvensuora–Haapalehto–Kivikkokangas.

Raportissa ehdotetaan, että reitti liikennöisi työmatkaliikenteen mukaan. Arkipäivisin ensimmäinen vuoro palvelisi kello kuudeksi Ruskoon töihin meneviä, toinen vuoro kello seitsemäksi ja kolmas vuoro kello kahdeksaksi töihin meneviä. Iltapäivällä ensimmäinen vuoro lähtisi Ruskosta kello 13 jälkeen, toinen kello 14 jälkeen, kolmas kello 15 jälkeen ja neljäs kello 16 jälkeen.

Selvitystä tehdessä mielipiteitä kysyttiin myös alueen työntekijöiltä. He toivoivat, että mahdollinen työpaikkalinja kulkisi Ruskoon vielä kello ykdeksäksi ja jatkaisi iltapäivällä kello 19.30 saakka.

Oulun kaupungin on tavoitteena käynnistää kyseinen työmatkalinja pilottikokeiluna vuoden 2021 aikana.

Myös Ruskon pyöräteitä aiotaan parantaa ja kevyen liikenteen turvallisuutta kehittää.

Selvityksen on laatinut Sitowise Oy yhteistyössä Oulun kaupungin edustajien, Ruskon alueen työnantajien ja siellä työssäkäyvien ihmisten kanssa.