Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

Ruskon jä­te­kes­kuk­sel­la syttyi tu­li­pa­lo maa­nan­tai-il­ta­na

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos hälytettiin maanantai-iltana yhdeksän jälkeen Ruskoon sammuttamaan jätteidenlajittelulaitoksella syttynyttä tulipaloa.

Pelastuslaitoksen mukaan tulipalo sai alkunsa todennäköisesti kuljettimen reunaa vasten hankautuneesta esineestä. Palopesäke oli edennyt kuljetinta pitkin konttiin, mutta se saatiin siirrettyä ulos.

Palon leviäminen sisätiloissa onnistuttiin välttämään laitoksen työntekijöiden ansiokkaan alkusammutuksen ansiosta. Pelastuslaitos sammutti ulkona kontissa palaneen materiaalin ja varmisti, ettei palo päässyt leviämään muille kuljettimille.