Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Ruotsi laskee ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ikä­ra­jaa 16 vuoteen

Rooma/Bogota/Havanna

Ruotsi laskee koronarokotusten alaikärajan 18:sta 16 vuoteen, kertoo maan kansanterveyslaitos.

Rokotuksia tullaan tarjoamaan myös sellaisille alle 16-vuotiaille lapsille, jotka kuuluvat tiettyihin riskiryhmiin.

Rokotukset tulevat näin ollen koskemaan kaikkia lukiolaisia ja osaa peruskoululaisista.

Lue lisää: Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ala­ikäis­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set alkavat Oulussa – ro­ko­tus­ten ikäraja laskee muiden osalta 16 vuotta täyt­tä­nei­siin

Oulun ko­ro­na­ro­kot­teet riit­tä­vät en­si­ro­ko­tuk­siin hei­nä­kuul­le asti – ro­ko­tus­ai­kaa voi joutua odot­ta­maan