Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Rat­kai­su­ja tu­le­vai­suu­den eteen

Nyt valittava eduskunta joutuu etsimään ratkaisuja ja tekemään lainsäädännöllisiä päätöksiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin eteen. Yhteiskuntamme kestävyyden ja tulevaisuuden näkökulmasta toimiin on ryhdyttävä välittömästi.

Perheen tukiverkostot voivat olla kaukana. Tarvitsemme asennemuutoksen, jotta rohkenemme pyytää apua tarpeeksi ajoissa. Kun haasteet ovat vielä pieniä, niihin voidaan vaikuttaa helpommin. Avunpyytäminen ja sen vastaanottaminen ovat vahvuutta ja rohkeutta, eivät heikkouksia.

Tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät