Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Raskaan ka­lus­ton ra­ja­rat­siaan ajoi kar­meas­sa kun­nos­sa ollut rekka, jossa oli lähes kaikki mah­dol­li­set viat

Vartiuksen raja-asemalla Kuhmossa tehtiin torstaina raskaan liikenteen tehovalvontaa, Oulun poliisilaitos kertoo tiedotteessa.

Valvonnan räikein tapaus oli kotimainen ajoneuvoyhdistelmä, jonka kuntoa kuvaillaan karmeaksi.

– Yhdistelmässä oli lähes kaikki mahdolliset liikenneturvallisuutta vaarantavat viat. Se määrättiin ajokieltoon vetoauton jarruilmavuotojen, perävaunun jarruttomuuden, välyksellisen kytkentälaitteen, runkoratkeamien, näkemäesteiden, kudosvaurioisten renkaiden, epäkuntoisten valojen ja päästölaite-epäkuntoisuuden vuoksi, tiedotteessa kerrotaan.

Poliisin, Tullin, Rajavartiolaitoksen ja katsastustoimen yhteistyönä tekemissä tarkastuksissa keskityttiin lähinnä maahan tulevaan kalustoon. Ratsiassa tarkastettiin 69 raskasta ajoneuvoa. Valvontatapahtumassa kirjoitettiin useita sakkoja epäkuntoisuuksista. Lisäksi annettiin rangaistuksia ajo- ja lepoaikarikkomuksista sekä ajopiirturirikkomuksista.

Tiedotteen mukaan kalusto oli kokonaisuudessaan hyväkuntoista. Etenkin käyttöjarrut olivat hyvässä kunnossa ja näkökentässä olevat esteet olivat vähentyneet huomattavasti aiemmasta.

Ulkomaalainen kalusto oli parempikuntoista kuin kotimainen. Ulkomaalaisista rekoista löydettiin lähinnä vain pieniä jarruvikoja. Yksi ulkomaalainen ajoneuvoyhdistelmä jouduttiin kuitenkin käännyttämään takaisin rajan yli vetoauton jarrutehopoikkeaman ja perävaunun jarruttomuuden vuoksi.