Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Raksilaa, vielä tällä hetkellä melko heikosti hyödynnettyä kaupunkialuetta, on kehitettävä kokonaisuutena

Luuppi on pitkään etsinyt sopivaa sijoituspaikkaa, ja vaikka nykyiset tilat ovat vielä käyttökelpoiset, olisi tämä alue huomattavan helposti saavutettavissa synergiaetuineen.

Raksilan marketalueen ja urheilukeskuksen, asemanseudun sekä radanvarren molemmin puolin sijaitsevan kaupunkialueen kehittäminen ovat keskeisiä hankkeita ja oleellisia tekijöitä Oulun keskustan vetovoimaisuuden, tiivistämisen ja laajentumisen palapelissä.

Onkin tärkeää, että tätä keskeistä, vielä tällä hetkellä melko heikosti hyödynnettyä kaupunkialuetta tarkastellaan, tiivistetään ja kehitetään kokonaisuutena niin kaupungin toimintojen, monipuolisten palvelujen, liikenneverkkoratkaisujen kuin kaupunkikuvan kannalta, jossa maankäytön ja rakentamisen suuntaviivojen hahmottamisen ja hakemisen työkaluna käytetään vaihtoehtojen kautta etenevää eri ratkaisumallien ja vaikutusten arviointia sekä avointa kuntalaisten ja osallisten vuorovaikutusta.