Oulu: Katso, mistä löytyy Oulun seit­se­män ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

Väkivaltarikokset: Hei­nä­pään tapon yritys oli miehen ja naisen välinen vä­ki­val­tai­nen riita

Valmistuneet: Katso am­mat­tiin val­mis­tu­nei­den ni­mi­lis­to­ja

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Psy­kiat­ri­set po­ti­laat on sysätty osas­to­hoi­dos­ta asu­mis­pal­ve­lui­hin eikä avo­hoi­toa ole li­sät­ty, pal­jas­taa Oulun yli­opis­ton sel­vi­tys

Selvitystä varten tutkittiin aineistoa 23 vuoden ajalta.

Psykiatristen sairaalapaikkojen määrää on Suomessa vähennetty jo vuosikymmenten ajan, mutta avohoitoa ei olla lisätty samassa suhteessa. Asia selviää Oulun yliopiston neurotieteen tutkijoiden selvityksestä.

Sen sijaan mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen määrä on noussut voimakkaasti.

Tutkijat selvittivät asumispalvelujen, psykiatristen sairaalapalvelujen ja avohoitopalvelujen käyttöä Suomessa vuosien 1996 ja 2018 välillä.

Lisäksi tarkasteltiin tarkemmin eri tasoisten asumispalvelujen käyttöä vuosina 2006–2018. Selvitys paljasti, että kokonaisuudessaan asumispalvelujen kasvu on hidastunut, mutta niiden kevyin muoto eli tuettu asuminen jatkaa kasvuaan.

Lisäksi paljastui, että psykiatrinen avohoito on lisääntynyt vasta 10 viimeisen vuoden aikana, vaikka osastopaikkoja on vähennetty jo kauemmin. Avohoidon kasvu on ollut myös selvästi hitaampaa verrattuna osastopaikkojen vähenemiseen ja asumispalvelujen kasvuun.

Tutkijoiden mukaan järjestelmän ongelma on se, että se tarjoaa kaikille samaa palvelua. Osa potilaista saa väistämättä epätarkoituksenmukaista palvelua ja osa jää kokonaan vaille tarvitsemiaan palveluja. Huolena, on ettei asumispalvelujärjestelmässä potilaiden hoito tapahdu toivotulla tavalla.

– On ensisijaisen tärkeää pohtia koko järjestelmässä mielenterveyskuntoutujien kuntoutuksen edistymistä ja tarjota niitä palveluja, joita he tarvitsevat, päätutkijana toiminut erikoislääkäri Erfan Jahangiri sanoo tiedotteessa.

– Tarvitsemme myös lisää tietoa asumispalvelujen piirissä olevien asukkaiden terveydestä ja kuntoutuksen vaikuttavuudesta.

Tutkimuksen toivotaan tarjoavan tärkeää tietoa hyvinvointialueen päättäjille. Se vahvistaa jo pitkään ruohonjuuritasoltakin esiin noussutta viestiä siitä, että mielenterveyskuntoutujia laiminlyödään ja palvelut ovat aliresursoidut.