Lukijalta
Mielipide
Tilaajille

Poh­joi­sen olo­suh­teet huo­mioi­ta­va tu­le­vien hy­vin­voin­ti­aluei­den ra­hoi­tuk­ses­sa – etäi­syy­det ovat pitkiä ja asutus harvaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kokonaisuudistusta on yritetty Suomessa jo useamman vaalikauden ajan. Kansalaisten perusoikeudet ja tasa-arvo eivät nykyjärjestelmässä kaikilta osin toteudu. Sirpaleinen palvelujärjestelmä ei turvaa toimivia perus- ja erikoistason palveluita eikä asiakaslähtöisyyttä. Peruspalveluiden kehittäminen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen ei ole riittävää. Siksi sote-palvelujärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä ja kiireellistä.

Hallituksen sote-uudistuksen lakipaketti annettiin eduskunnalle 8.12.2020 ja se on tarkoitus käsitellä ensi kesään mennessä. Tavoitteena on, että hyvinvointialueet ottaisivat palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuun vuoden 2023 alusta. Pohjois-Pohjanmaalla olemme valmiita käynnistämään uudistuksen toimeenpanon heti lakien tultua voimaan.