Kouluruoka: Oulun kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­joil­lun oudon ha­jui­sen jau­he­li­ha­kei­ton syy selvisi

Oulu: Val­tuus­ton uusi pu­heen­joh­ta­ja Jarmo J. Husso pitää po­li­tiik­kaa lasten leik­ki­nä 70-lu­kuun ver­rat­tu­na

Kolumni: Tapasin Teuvo Hak­ka­rai­sen Brys­se­lis­sä ja kysyin, ha­luaa­ko hän yhä maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­rik­si

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Poh­jois-Suo­men kir­jas­tot pe­rus­ta­vat yh­tei­sen e-kir­jas­ton, jota voi käyttää poh­joi­sen kol­mes­sa maa­kun­nas­sa

Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin kirjastot alkavat suunnitella yhteistä e-aineistopalvelua. Sen tavoitteena on perustaa maakuntien rajat ylittävä Pohjanportti-niminen e-kirjasto.

Kirjastoyhteistyön on tarkoitus alkaa vuoden 2022 alusta. Siihen tulee mukaan 59 kuntaa ja viisi kirjastokimppaa.

Pohjanportin kautta Pohjois-Suomen reilu 600 000 asukasta saavat samat e-aineistopalvelut, jotka sisältävät muun muassa e-kirjoja, e-äänikirjoja, e-lehtiä, musiikkia ja elokuvia. Asiakkaille tarjotaan aineistoja yhä useammalla kielellä, ja yhä useampaa palvelua on mahdollista käyttää etänä ja myös mobiilisovellutusten kautta.

Prosessi mallinnetaan Oulun ja Rovaniemen kaupunginkirjastojen yhteistyönä. Työryhmä kuulee myös alueen muita kuntia.