Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan en­si­hoi­don am­bu­lans­sien han­kin­ta­kri­tee­rit kuo­hut­ta­vat: ”Am­bu­lans­sien eh­dot­to­miin vaa­ti­muk­siin ko­pioi­tiin tietyn au­to­mer­kin va­rus­te­lis­ta”

Ensihoidon uusien ambulanssien kilpailutuksesta heräsi kiivas keskustelu siitä, tehtiinkö hankintakriteerit vain yhdelle automerkille sopiviksi.

Pohjois-Pohjanmaan ensihoito saa uutta kalustoa. Uudet ambulanssit ovat tällä hetkellä käytössä olevien Mercedes-Benzien sijaan Volkswageneita.
Pohjois-Pohjanmaan ensihoito saa uutta kalustoa. Uudet ambulanssit ovat tällä hetkellä käytössä olevien Mercedes-Benzien sijaan Volkswageneita.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Ensihoidon uusien ambulanssien ehdottomiin vaatimuksiin kopioitiin tietyn automerkin varustelista, väittää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen kokoomuksen aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Pekka Simonen.

Simosen noin kaksi viikkoa sitten julkaisema Facebook-päivitys on herättänyt kiivasta keskustelua julkisten hankintojen kilpailuttamiseen liittyvistä epäkohdista. Simonen ottaa päivityksessään kantaa hyvinvointialueen hallintosääntöön, jota tulisi hänen mielestään muuttaa riittävän poliittisen harkinnan turvaamiseksi.

Simonen kokee nykyisen käytännön lisäävän väärinkäytösten riskiä julkisten hankintojen kohdalla, sillä ne on jätetty yksittäisen viranhaltijan vastuulle.

– Kun puhutaan yhteisten verorahojen käytöstä ja satojen miljoonien eurojen hankinnoista vuosittain, olisi mielestäni erittäin tärkeää, että päätökset käytäisiin viime kädessä yhteisesti läpi, Simonen toteaa.

Aluevaltuusto liittikin hallintosäännön hyväksyessään päätökseen toimenpidealoitteen, jonka mukaan vuoden 2022 aikana selvitetään ja arvioidaan hallintosäännön kokonaisuuden toimivuutta muun muassa hankintaprosessien osalta. Selvitysten ja arvioinnin perusteella hallintosäännön tarvittavat muutosehdotukset tuodaan aluevaltuustolle tänä syksynä.

Simonen korostaa muutosten tarpeellisuutta nostamalla päivityksessään esille viimevuotisen ambulanssihankinnan kilpailutuksen, joka oli hänen mukaansa valmisteltu niin, että ainoastaan yksi automerkki olisi voinut osallistua kilpailutukseen.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.