Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maal­la in­ven­toi­daan uhan­alai­sia let­to­soi­ta

Pudasjärvi

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on jatkanut viimekesäisiä lettosoiden maastoinventointeja tänäkin kesänä. Inventointeja on tehty koko maakunnan alueella, mutta erityisesti Pudasjärvellä, Taivalkoskella, Kuusamossa, Oulussa ja Iissä.

Inventointeja tehdään, koska tieto lettosoiden esiintymisestä, tilasta sekä hoito- ja ennallistamistarpeista on tällä hetkellä puutteellista. Tavoitteena on myös lisätä avoimesti saatavissa olevaa luontokohdetietoa.

Lettoja esiintyy etenkin alueilla, joiden maa- ja kallioperässä on runsaasti kalkkia. Lettoihin liittyy usein myös voimakas pohjavesien vaikutus.

Lettojen maastoinventoinnit on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta.

Lettosuot kuuluvat uhanalaisimpiin suoluontotyyppeihin. Lähes puolet uhanalaisista suokasvilajeista elää letoilla, joten niiden turvaaminen ja hoitaminen on tärkeää suoluonnon ja -lajiston monimuotoisuuden kannalta.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.