Kalevan kisat: Oulun Py­rin­nön Laura Loponen aitoi SM-prons­sil­le

Terveys: Iho­syö­vis­tä va­ka­vim­man me­la­noo­man esiin­ty­vyys on yleis­ty­nyt, mutta ennuste on pa­ran­tu­nut

Pil­ke-päi­vä­ko­dit avasi uudet päi­vä­ko­dit Iihin ja Li­min­kaan, pai­no­tuk­set tie­tee­seen ja mu­siik­kiin

Pilke-päiväkodit avasi musiikkipainotteisen päiväkodin Iihin ja tiedepainotteisen päiväkodin Limingan Saunarantaan, kerrotaan Pilkkeen tiedotteessa.

Musiikkipainotteinen hirsipäiväkoti Tahti avattiin torstaina 4. elokuuta Iin Kauppatielle. Musiikin painotus näkyy päiväkodissa muun muassa laulamisena, soittamisena ja tanssimisena.

Päiväkoti Tahdissa on neljä ryhmää ja 72 paikkaa 0–5-vuotiaille lapsille. Tahtiin voi hakea palveluseteliä kunnalta. Asiakasmaksu on sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Liminkaan kolmas Pilkkeen päiväkoti

Tiedepainotteinen hirsipäiväkoti Loimu keskittyy lasten ajatuksista nousseiden ilmiöiden tarkasteluun. Tämä voi olla esimerkiksi veden olomuotojen tarkastelua tai kolmiulotteisten kappaleiden rakentelua.

– Päiväkotiin tehdään tutkimusleikkitila, joka kannustaa tutkimiseen ja kokeiluun, Pilkkeen Limingan Jekku ja Liminka -päiväkotien johtaja Saara Yli kertoo tiedotteessa.

Lisäksi Loimussa järjestetään yli 3-vuotiaille lapsille kielirikasteista varhaiskasvatusta englanniksi. Siinä tutustutaan englannin kieleen leikkien ja laulujen avulla.

Myös Loimuun voi hakea palveluseteliä kunnalta, ja asiakasmaksu on saman suuruinen kuin kunnallisissa päiväkodeissa.

Pilkkeellä on ollut ennestään Limingassa kaksi päiväkotia.