Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Pekka Sö­der­lund pyö­räi­lee pitkin Ro­va­nie­men katuja kym­me­niä ki­lo­met­re­jä päi­väs­sä – "Kyl­lä­hän ne pitävät pöl­jä­nä, mutta minä tykkään pyö­räil­lä"

Pekka Söderlund on polkenut kotikaupungin katuja huvin vuoksi ristiin rastiin parinkymmenen vuoden ajan.

Tumma-asuinen, pitkänhuiskea pyöräilijä on tuttu näky Rovaniemen pyöräteillä. Pekka Söderlund, 79, aloitti kaupunkipyöräilyn vähän ennen eläkeikää, ja nyt kilometrejä on mittarissa jo yli 100 000.
Tumma-asuinen, pitkänhuiskea pyöräilijä on tuttu näky Rovaniemen pyöräteillä. Pekka Söderlund, 79, aloitti kaupunkipyöräilyn vähän ennen eläkeikää, ja nyt kilometrejä on mittarissa jo yli 100 000.
Kuva: Jussi Leinonen

Satatuhatta kilometriä. Kaksi ja puoli kertaa maapallon ympäri.

Sellaisen matkan rovaniemeläinen Pekka Söderlund, 79, on istunut pyörän satulassa reilun parinkymmenen vuoden aikana. Se tarkoittaa keskimäärin ylin neljäätuhatta kilometriä vuodessa.