Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Pääkirjoitus: Tuntien odotus venyy vuo­ro­kau­sik­si – hoi­ta­ja­pu­las­ta tullut vaa­ral­li­nen ter­veys­ris­ki

Tilaajille

"Pääs­tö­tön­tä sähköä ei tule riit­tä­mään kai­kil­le. Siksi hinta nousee ja no­peas­ti", sanoo pro­fes­so­ri – Oulussa ke­hi­tet­tä­vä tek­no­lo­gia rat­kai­si­si on­gel­man ja puh­dis­tai­si samalla vielä jä­te­ve­det­kin

Sähkön hinta nousee lähivuosina hirvittävästi, paljon enemmän kuin mitä on viime aikoina uutisoitu. Tulossa on samanlainen hallitsematon muutos kuin turpeen käytön lopettamisessa. Näin ennustaa professori Marko Huttula Oulun yliopistosta. Syynä on paljon kohkattu vihreä vety taikka vetytalous, joka tarvitsee valtavasti sähköä.

– Vihreää, päästötöntä sähköä ei tule riittämään kaikille. Siksi hinta nousee ja nopeasti, Huttula sanoo.