Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Oulussa val­mis­tuu tänä kesänä 40 ki­lo­met­riä pitkä maas­to­lii­kun­ta­reit­ti Kem­pe­leen rajalta Ruskoon – ta­voit­tee­na yh­teen­sä 400 ki­lo­met­rin mit­tai­nen ver­kos­to

Oulussa valmistuu kesän aikana maastoliikuntareitti Kempeleen rajalta Ruskoon.

Oulu

Oulussa rakennetaan kesän aikana noin 40 kilometriä maastoliikuntareitistöä Kempeleen rajalta Kaakkurin Liikuntamaan kautta Ruskoon.

Reitti on osa Oulun maastoliikuntareitistö 2030 -hanketta, jossa tavoitteena on rakentaa jopa 400 kilometriä maastoliikuntareittejä Oulun alueelle vuosikymmenen loppuun mennessä.