Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Tilaajille

Oulussa sai­raa­la­ope­tuk­sen tarve on kas­va­nut, valtion eri­tyis­avus­tus hel­pot­taa tuen tar­joa­mis­ta – “Mie­ti­tyt­tää, kuinka moni krii­siy­tyy jonossa ol­les­saan”

Oulun sairaalakoulun johtajaa Satu Nevalaa huolestuttaa korona-aikana kasvavat erot lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Monelle oppilaalle poikkeusaika on lisännyt kouluun lähtemisen vaikeutta.
Oulun sairaalakoulun johtajaa Satu Nevalaa huolestuttaa korona-aikana kasvavat erot lasten ja nuorten hyvinvoinnissa. Monelle oppilaalle poikkeusaika on lisännyt kouluun lähtemisen vaikeutta.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Poikkeusaika on lisännyt lasten ja nuorten psyykkistä oireilua ja se näkyy myös sairaalaopetuksen tarpeen lisääntymisenä. Oulun sairaalakoulun johtaja Satu Nevala toteaa oppilasmäärän olevan juuri nyt nousujohteinen.

– Oppilaiden määrä vaihtelee paljonkin vuoden sisällä. Mitä pidemmälle kouluvuosi etenee, sitä enemmän sairaalakoulupaikoille olisi tarvetta.