Oulun vankila: Ha­luat­ko ostaa van­ki­lan? Ra­ken­nus tulee myyn­tiin ehkä jo lä­hi­vuo­si­na

Luitko jo tämän? : Leevi Me­ri­läi­nen, 20, päätyi Kärp­pien lii­ga­jouk­kueen maa­li­vah­dik­si mutkien kautta

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Sairaalakoulu
Tuhannet peruskoululaiset eivät pysty käymään koulua – sairaalakoulun tuella paluu arkeen onnistuu
Pääkirjoitus

Tu­han­net pe­rus­kou­lu­lai­set eivät pysty käymään koulua – sai­raa­la­kou­lun tuella paluu arkeen on­nis­tuu

13.03.2022 20:00 5
Tilaajille
Ysiluokkalainen haapavetinen Aino Jylänki käy pian koulua robotin avulla – etäläsnäoloon suunniteltu laite tuo helpotusta pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten koulunkäyntiin

Ysi­luok­ka­lai­nen haa­pa­ve­ti­nen Aino Jylänki käy pian koulua robotin avulla – etä­läs­nä­oloon suun­ni­tel­tu laite tuo hel­po­tus­ta pit­kä­ai­kais­sai­rai­den lasten ja nuorten kou­lun­käyn­tiin

07.03.2022 06:00 1
Tilaajille
Oululaisnuoret kertovat, kuinka sairaalakoulu pelasti kun peruskoulu kävi liian raskaaksi – mielenterveysongelmat tyypillisin syy päätyä sairaalaopetukseen

Ou­lu­lais­nuo­ret ker­to­vat, kuinka sai­raa­la­kou­lu pelasti kun pe­rus­kou­lu kävi liian ras­kaak­si – mie­len­ter­veys­on­gel­mat tyy­pil­li­sin syy päätyä sai­raa­la­ope­tuk­seen

05.03.2022 18:00 6
Tilaajille
Oulussa sairaalaopetuksen tarve on kasvanut, valtion erityisavustus helpottaa tuen tarjoamista – “Mietityttää, kuinka moni kriisiytyy jonossa ollessaan”

Oulussa sai­raa­la­ope­tuk­sen tarve on kas­va­nut, valtion eri­tyis­avus­tus hel­pot­taa tuen tar­joa­mis­ta – “Mie­ti­tyt­tää, kuinka moni krii­siy­tyy jonossa ol­les­saan”

22.03.2021 07:00
Tilaajille