Luonto: Uhan­alai­set tör­mä­pääs­kyt kai­voi­vat jälleen pe­sä­ko­lon­sa ou­lu­lais­ra­ken­ta­jien hiek­ka­ka­soi­hin

Vaatteet: Kaksi ou­lu­lais­ta vaa­te­yri­tys­tä tais­te­lee pi­ka­muo­ti­bis­nes­tä vastaan

Oulu: Kii­ke­liin suun­ni­tel­tu me­ri­kyl­py­lä hakee jälleen li­sä­ai­kaa – ja on to­den­nä­köi­ses­ti saa­mas­sa sitä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun yli­opis­toon pe­rus­te­taan uusi mik­ro­yrit­tä­jyy­den pro­fes­suu­ri – mah­dol­lis­ta­ja­na yli 600 000 euron lah­joi­tus­pot­ti

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja yliopiston kauppakorkeakoulu perustavat Oulun yliopistolle uuden mikroyrittäjyyden professuurin.

Professuurin toiminta on turvattu seuraavan viiden vuoden ajaksi lahjoitusvaroilla, joita kerättiin yhteensä yli 600 000 euroa. Rekrytointi professuuriin alkaa alkuvuodesta 2023.

Suomen yrityksistä 94 prosenttia on mikroyrityksiä, jotka työllistävät alle 10 henkeä. Mikroyrityksissä on neljännes Suomen kaikkien yritysten työpaikoista.

Oulun yliopisto on vastannut opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallisesta tehtävästä vuoden 2021 alusta lähtien.

Professuurin kerrotaan vahvistavan tutkimusta, koulutusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Se myös kytkee Oulun yliopiston tiiviimmin alan kansainvälisen tutkimusverkostoon ja luo mahdollisuuksia mikroyrittäjyyden kehittämiseen koko Euroopan talousalueella, kerrotaan yliopiston tiedotteessa.

Professuurin uskotaan myös lisäävän ymmärrystä uusista yrittämisen muodoista sekä edistävän yksinyrittäjien ja mikroyritysten jatkuvaa oppimista ja kehittymistä.

Lahjoittajien joukossa on useita maakunnan kuntia, yrityksiä ja säätiöitä. Oulun yliopisto kohdentaa myös aiempia lahjoitusvaroja professuurin perustamiseksi.

Yksi lahjoittajista oli Keskitien säätiö, joka toivoo mikroyrittäjyyden edistävän erityisesti harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuutta.

– Säätiömme näkee, että mikroyrittäjyydestä voi kehittyä maaseudun jatkuvasti vahvistuva elinvoimaisuustekijä, säätiön asiamies Hannu Kallio kertoo tiedotteessa.

Kerttu Saalasti Instituutin johtaja Matti Muhos iloitsee Suomen ensimmäisestä mikroyrittäjyyden professuurista.

– Mikroyritysten merkitys Suomen taloudelle on keskeinen ja niiden rooli kasvaa koko ajan.  Mikroyritykset ovat olleet alitutkittuja niiden taloudelliseen painoarvoon suhteutettuna, kommentoi Muhos.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti on tehnyt mikroyrittäjyyden tutkimus- ja kehittämistyötä vuodesta 2011 alkaen. Instituutti perustettiin vuonna 2000 ja sen kotipaikka on Nivala.