Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Mikroyritykset
Oulun yliopistoon perustetaan uusi mikroyrittäjyyden professuuri – mahdollistajana yli 600 000 euron lahjoituspotti

Oulun yli­opis­toon pe­rus­te­taan uusi mik­ro­yrit­tä­jyy­den pro­fes­suu­ri – mah­dol­lis­ta­ja­na yli 600 000 euron lah­joi­tus­pot­ti

14.11.2022 13:41
Oulun yliopistossa aloitetaan ensimmäisenä Suomessa tutkimaan mikroyrityksiä – "Mikroyritykset työllistävät Suomessa neljänneksen koko maan yritysten työvoimasta"

Oulun yli­opis­tos­sa aloi­te­taan en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa tut­ki­maan mik­ro­yri­tyk­siä – "Mik­roy­ri­tyk­set työl­lis­tä­vät Suo­mes­sa nel­jän­nek­sen koko maan yri­tys­ten työ­voi­mas­ta"

18.03.2021 10:25