Taide: Ou­lu­lai­nen Elsi Tau­riai­nen jul­kai­si maa­laus­vi­deon ja sai 100 000 seu­raa­jaa

Neuvottelutaito: Oulun po­lii­sin neu­vot­te­lu­ryh­män vetäjä kertoo tiu­kim­mat ti­lan­teen­sa

Kolumni: Sek­suaa­li­nen ah­dis­te­lu on rikos ja siihen tulee suh­tau­tua sel­lai­se­na

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun yli­opis­ton uudet tut­ki­mus­hank­keet kä­sit­te­le­vät ve­ty­siir­ty­män ja ener­gia­mur­rok­sen yh­teis­kun­nal­li­sia ky­sy­myk­siä

Yhdyskuntalt:n mielipiteet yliopiston siirrosta. Oulun yliopisto.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen/Arkisto

Suomen Akatemian yhteydessä toimiva strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi oikeudenmukaisen vihreän murroksen tutkimukseen vuosille 2023–2026 yhteensä 27 miljoonaa euroa.

Energiaratkaisut osana oikeudenmukaista vihreää murrosta -ohjelmasta rahoitettiin viisi konsortiota, joista kahta johtaa Oulun yliopisto.

Reilua vetysiirtymää tavoitteleva JustH2Transit-tutkimushanke luo kokonaiskuvaa vetysiirtymästä Suomessa. Hankkeessa tavoitellaan vedyn käytön yleistymiseen liittyvän muutoksen johtamista suomalaisessa yhteiskunnassa tutkitun tiedon pohjalta.

– Oikeudenmukaisuus on talouteen ja alueisiin liittyvä tärkeä teema. Kansainvälisesti tyypillistä on esimerkiksi, että vihreän siirtymän tuomia muutoksia kannatetaan, kunhan ne eivät koske omaa lähiympäristöä, ja nämä haasteet ovat nähtävillä myös Suomessa, pohtii Oulun yliopiston vetytutkimusta johtava professori Marko Huttula tiedotteessa.

Monitieteisessä tutkimuksessa mukana ovat myös Luonnonvarakeskus, LUT-yliopisto sekä Teknologian tutkimuskeskus VTT sekä BotH2nia-vetyverkosto. STN myönsi rahoitusta JustH2Transit-hankkeelle lähes 740 000 euroa.

FLAIRE (Solutions for transition: Fair, flexible and socially resilient energy systems) -tutkimusprojekti tutkii sähkön kulutusjoustoon perustuvien ratkaisujen mahdollisuuksia ja esteitä kotitalouksissa ja kunnissa energiajärjestelmän muutosjouston lisäämiseksi.

Kulutusjousto tarkoittaa sähkön käytön siirtämistä hetkiin, jolloin sähköä on paljon tarjolla. Kulutusjousto voi perustua myös energian kokonaiskulutuksen vähentämiseen. Molemmat joustoratkaisut voidaan toteuttaa joko automaation tai informaatio-ohjauksen avulla.

– Kulutuspiikkien vähentäminen vakauttaisi sähköhintoja, mikä vähentäisi kotitalouksien sähkökuluja. Tämä lisää kestävyyttä ja samalla oikeudenmukaisuutta, sanoo hankkeen johtaja Eva Pongrácz, kestävien energiajärjestelmien ja ympäristötekniikan professori Oulun yliopistossa.

Tutkimuskonsortion muut osapuolet ovat Suomen ympäristökeskus, Aalto-yliopisto sekä Helsingin ja Turun yliopistot. STN myönsi rahoitusta FLAIRE-hankkeelle lähes 730 000 euroa.