Terveys: Ou­lu­lai­nen Olli Jun­tu­nen meni vat­sa­ki­vun takia lää­kä­riin, samalla löytyi keuh­ko­ve­ri­tulp­pa

Polttoaine: Die­se­lin hinta painui Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin alle kahden euron

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus­hank­keil­le ra­hoi­tus­ta kahden mil­joo­nan euron edestä – hoitoa et­si­tään muun muassa lan­ne­ran­gan vä­li­le­vy­rap­peu­maan

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta on myöntänyt nelivuotisen rahoituksen neljälle Oulun yliopiston tutkimushankkeelle, kerrotaan Oulun yliopiston tiedotteessa.

Yksi rahoitetuista hankkeista on Oulun yliopiston professori Ali Mobasherin johtama hanke, jossa tutkitaan mahdollisia hoitokeinoja lannerangan välilevyrappeumaan. Lannerangan välilevyrappeuma on yksi alaselkäkivun keskeisimmistä syistä, eikä vaivalle ei ole olemassa vielä parantavaa hoitoa.

Tutkimushankkeessa selvitetään uusien, suoraan välilevyyn kohdistettavien injektiohoitojen tehokkuutta välilevyrappeuman hidastamiseksi tai pysäyttämiseksi sekä kipuoireiden vähentämiseksi. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta 499 238 euroa.

Muut rahoitusta saaneet hankkeet Oulun yliopistossa ovat:

ADP-ribosylaatio DNA:n korjauksessa: uusia lääkeainekohteita proteiinien rakennetutkimuksen pohjalta (Lehtiö, Lari), 500 000 euroa.

Soluväliaineen merkitys keskushermoston puhdistusjärjestelmässä ja amyloidien kertymisessä (Eklund, Lauri), 500 000 euroa.

Globaalimuutos kasvien metayhteisöissä: linkit dispersaalin, toiminnallisten ominaisuuksien, uusien vuorovaikutusten, ja ekosysteemin toiminnan välillä (Eskelinen, Anu), 500 000 euroa.

Akatemia myöntää hankerahoitusta kansainvälisesti korkeatasoiselle tieteelliselle tutkimukselle, jossa tavoitellaan mahdollisia tieteellisiä läpimurtoja ja tehdään tutkimusyhteistyötä parhaiden kansainvälisten ryhmien kanssa. Akatemiahankkeen rahoitus käytetään tutkimusryhmän palkkaamiseen ja muihin tutkimuskuluihin.