Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Mo­ni­rak­ku­lai­nen mu­na­sar­ja­oi­re­yh­ty­mä huo­non­taa naisten elä­män­laa­tua luultua pi­dem­pään

Monirakkulaisesta munasarjaoireyhtymästä eli PCOS:stä (polycystic ovary syndrome) kärsivien naisten elämänlaatu on heikentynyt vielä 46-vuotiaana, kertoo Oulun yliopiston johtama tutkimus.

Tutkimuksen mukaan PCOS:stä kärsivillä naisilla on verrokkejaan heikompi elämänlaatu sekä 31-vuotiaana että 15 vuotta myöhemmin 46-vuotiaana. Naiset kokivat terveydentilansa huonommaksi ja olivat tyytymättömämpiä elämäänsä verrattuna ikätovereihinsa, joilla ei ollut PCOS:n oireita.

Oireyhtymän vaikutuksia iäkkäämpien naisten elämään ei ole tunnettu, koska aiemmat tutkimukset ovat kohdistuneet pääasiassa lisääntymisikäisiin naisiin.

Merkittävin elämänlaatua heikentävä tekijä oli PCOS:ään liittyvä korkeampi psyykkinen sairastavuus, joka on vahvasti läsnä naisten elämässä aina vaihdevuosi-ikään asti. Tutkimus osoitti PCOS:n heikentävän naisten elämänlaatua yhtä paljon tai jopa enemmän kuin muut krooniset sairaudet, kuten astma, migreeni tai nivelreuma.

PCOS on moniulotteinen hormonihäiriö, jota esiintyy noin 6–18 prosentilla lisääntymisikäisistä naisista. On tavallista, että PCOS diagnosoidaan vasta lapsettomuushoitojen yhteydessä, kun oireyhtymä hankaloittaa raskaaksi tulemista.

Oireyhtymälle on tyypillistä miessukuhormonien liikatuotanto ja monirakkulaiset munasarjat. PCOS aiheuttaa naisille muun muassa liikakarvoitusta, aknea ja epäsäännöllisiä kuukautisia. Yli puolet oireyhtymästä kärsivistä naisista on ylipainoisia tai lihavia. Oireyhtymä kolminkertaistaa riskin sairastua tyypin 2 diabetekseen ja metaboliseen oireyhtymään. Masennuksen ja ahdistuksen riski on jopa viisinkertainen.

Oulun yliopiston professori Terhi Piltosen johtamassa tutkimuksessa oli mukana yhteensä 2 960 vuonna 1966 syntynyttä Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin kuuluvaa naista. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Imperial College Londonin ja Helsingin yliopiston kanssa. Sen tulokset on julkaistu Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism -lehdessä.

Lue myös: Naisten elä­män­laa­dun jäl­jil­lä – OYSissa tehdään en­nä­tys­suur­ta tut­ki­mus­ta, vai­vois­ta sel­vi­te­tään muun muassa vul­vo­dy­niaa ja er­kau­maa