Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Juhlapyhät: Miksi he­la­tors­tai­ta vie­te­tään?

Oulun yli­opis­to siirtyy etä­ope­tuk­seen maa­lis­kuu­hun asti

Oulun yliopistossa opetus järjestetään etänä koko kolmannen periodin ajan, eli 13. maaliskuuta asti.

Yliopisto tiedottaa, että lähiopetuksena annetaan vain välttämätöntä opetusta. Päätöksen välttämättömyydestä tekevät opintojaksojen vastuuopettajat. Lähiopetuksessa on huolehdittava etäisyyksistä ja muista koronaohjeista.

Yliopiston mukaan lukukauden opetusta on suunniteltu järjestettävän lähiopetuksena, etäopetuksena, monimuoto- sekä hybridiopetuksena. Pandemian kehittymistä seurataan tiiviisti ja etäopetukseen siirtymiseen varaudutaan kaikissa opinnoissa. Erityisesti niissä opinnoissa, joissa kurssin uudelleen suunnittelu olosuhteiden muuttuessa on hankalaa, on suunnittelussa painotettu etäopetusta.