Oulun yli­opis­to lisää mer­kit­tä­väs­ti syksyn 2020 aloi­tus­paik­ka­mää­riä – "Voimme poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa tarjota yhä useam­mal­le nuo­rel­le mah­dol­li­suu­den aloit­taa ylio­pis­to-opin­not"

Oulun yliopiston hallitus päätti keskiviikkona lisätä sekä kandidaatti- että maisterivaiheen aloituspaikkoja yhteensä 249:llä.

Oulun yliopisto lisää aloituspaikkoja tuntuvasti. Arkistokuva.
Oulun yliopisto lisää aloituspaikkoja tuntuvasti. Arkistokuva.
Kuva: Oinas Sara

Oulun yliopiston hallitus päätti keskiviikkona lisätä sekä kandidaatti- että maisterivaiheen aloituspaikkoja yhteensä 249:llä. Yliopisto kertoo asiasta tiedotteessaan.

Aloituspaikkalisäyksillä Oulun yliopisto ennakoi opetus- ja kulttuuriministeriön vuosille 2021–2024 asettamaa korotusta korkeakoulujen tutkintotavoitteisiin. Meneillään oleva koronakriisi ja sen vaikutukset nuorisotyöttömyyden kasvuun puoltavat yliopiston mukaan aloituspaikkojen lisäämistä jo vuonna 2020. Yliopiston tavoitteena on turvata yhä useammalle nuorelle väylä korkeakoulutukseen ja aikanaan työmarkkinoille.

– Uudet tutkintotavoitteet mahdollistavat sen, että voimme tässä poikkeuksellisessa tilanteessa tarjota yhä useammalle nuorelle mahdollisuuden aloittaa yliopisto-opinnot. Teemme myös uusia koulutusavauksia, joiden tavoitteena on vahvistaa koulutuksemme vetovoimaa tilanteessa, jossa perinteisiltä rekrytointialueilta tulevien kotimaisten hakijoiden määrä vähenee, yliopiston koulutusrehtori Helka-Liisa Hentilä sanoo tiedotteessa.

Oulun yliopiston kevään 2020 valinnoissa kandidaattivalinnan aloituspaikkoihin tehdään 127 paikan lisäys ja maisterivalinnan aloituspaikkoihin 122 paikan lisäys.

Pää- eli kandidaattivalinnoissa eniten lisäystä tulee tietojenkäsittelytieteisiin ja tietoliikennetekniikkaan, kaikkiaan 35 lisäpaikkaa. Yli 20 paikan lisäyksen saavat myös tekniikan alat (25), humanistiset ja yhteiskunnalliset alat (24) ja luonnontieteet (23).

Maisterivalinnoissa paikkalisäys painottuu englanninkielisiin maisteriopintoihin. Lisäystä niihin tulee 103 paikkaa. Eniten aloituspaikkoja lisätään tietojenkäsittelytieteisiin ja tietoliikennetekniikkaan, joille tulee kaikkiaan 60 uutta paikkaa. Tekniikan alojen aloituspaikkamääriä lisätään 33:lla ja terveys- ja hyvinvointialojen 10:llä.Suomenkielisiin maisteriopintoihin lisäys on 19 aloituspaikkaa.

Maisterivaiheen lisäysten ja koulutusperäisen maahanmuuton avulla pyritään vastaamaan esimerkiksi ICT-alan osaajapulaan nopeasti.

Oulun yliopiston hallitus teki alun perin vuoden 2020 aloituspaikkoja koskevat päätökset 22.5.2019, jolloin uuden tulossopimuskauden nykyistä korkeammista tutkintotavoitteista ei ollut vielä tietoa.

Uusia avauksia tarjolla ensi kevään yhteishaussa

Oulun yliopistoon perustetaan neljä uutta tutkinto-ohjelmaa ja kymmenen uutta hakukohdetta. Niihin aukeaa haku kevään 2021 yhteishaussa. Uudet avaukset painottuvat työvoimaa ja osaajia tarvitseville aloille, kuten tietojenkäsittelytieteisiin ja tietoliikennetekniikkaan sekä terveys- ja hyvinvointialoille.

Valtaosa uusista tutkinto-ohjelmista on englanninkielisiä, mutta myös suomenkieliset hakijat voivat hakea niihin. Esimerkiksi monialaisella Business Analytics -tutkinto-ohjelmalla vastataan syntyneeseen osaajatarpeeseen tietojenkäsittelytieteissä, tietotekniikassa ja kauppatieteissä. Terveysalalle perustetaan ajankohtainen maisteriohjelma Epidemiology and Biomedical Data Science.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaan perustetaan tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelma, joka on yliopiston mukaan luonteva jatko rakennus- ja yhdyskuntatekniikan DI-koulutukselle ja vahvistaa alan tutkimusosaamista Oulun yliopistossa.

Oulun yliopisto on lisännyt mahdollisuuksia hakeutua opintoihin myös avoimen yliopiston kautta. 

Avoimen yliopiston väylien avulla voidaan helpottaa hakeutumista yliopistoon sekä tarjota mahdollisuus niille hakijoille, jotka eivät tule valituksi ylioppilastodistuksella tai valintakokeella tai jotka ovat vasta toisen asteen tai alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen löytäneet itseään kiinnostavan opiskelualan.