Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Oulun seudun omais­hoi­ta­jat viet­tä­vät juh­la­vuot­taan – toi­min­nan­joh­ta­ja Min­na­ma­ria Sal­mi­nen Radio Kalevan haas­tat­te­lus­sa

Oulun seudun omaishoitajien Minnamaria Salminen Radio Kalevan vieraana

Radio Kalevan studiossa vieraili Oulun seudun omaishoitajien toiminnanjohtaja ja yksi perustajista Minnamaria Salminen. Keskusteluissa aiheiksi nousivat muun muassa omaishoitajien tilanteen kehittyminen yhdistyksen alkuajoista 25 vuoden ajoilta tähän päivään. Onko mitään muuttunut? Toimittajana on Ville Muikkula.